Projektni menadžment

Informacije, smjernice i procedure za prijavitelje projekata
 

Prijavitelji mogu ovdje pronaći potrebne informacije, procedure i dokumentaciju potrebnu za ispunjavanje prijava projekata za financiranje sredstvima EU fondova, nacionalnih fondova i/ili drugih domaćih/međunarodnih fondova te projekata koje financira Sveučilište u Rijeci.
 
Na temelju članka 24. Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta u Rijeci, na svojoj 6. sjednici u akademskoj godini 2018./2019. održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo je PRAVILNIK O PRIJAVI I PRAĆENJU PROVEDBE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA kojim se uređuju prava i obveze zaposlenika Filozofskoga fakulteta u Rijeci (dalje: Fakultet) koji sudjeluju u planiranju, prijavi i provedbi međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. 

Sukladno odredbama istoga, prije prijave na natječaj Prijavitelj projekta dužan je Uredu za projekte i međunarodnu suradnju
 dostaviti pisanu obavijest o namjeri prijave projekta. 


Pisana obavijest podnosi se elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca  „Obavijest o namjeri prijave projekta“ i njegovim slanjem na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s obaveznim predmetom: "Obavijest o namjeri prijave projekta - NAZIV PROJEKTA".

U pisanoj obavijesti Prijavitelj projekta mora odrediti vrstu projekta prema čl. 3. Pravilnika, najaviti projektni tim, utvrditi trajanje projekta, i utvrditi potrebne resurse za njegovu provedbu.

Ured za projekte i međunarodnu suradnju provjerava sadržaj zaprimljenog Obrasca i po potrebi može od Prijavitelja projekta zatražiti dodatna  objašnjenja, dopune ili dokumentaciju (npr. priloge, planove, izračune, obrazloženja i sl.).

Rok za dostavu Obrasca počinje danom raspisivanja natječaja, a krajnji je rok 15 (petnaest) dana prije zaključenja natječaja.

Ured za projekte i međunarodnu suradnju na temelju dostupne objavljene natječajne dokumentacije, uputa za prijavitelje i druge dokumentacije, provjerava Obrazac nakon čega ispravno popunjeni Obrazac dostavlja dekanu na daljnje postupanje. 

 
Obavještavaju se svi potencijalne prijavitelje projekata da planiraju vrijeme ishođenja različitih potvrda, uvjerenja i drugih dokumenata koje izdaju druge ustanove, institucije i službe.

Prijavitelj je dužan u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja Ugovora o projektu Uredu za projekte i međunarodnu suradnju elektroničkim putem dostaviti ispunjeni obrazac s osnovnim podacima o projektu (na hrvatskom i engleskom jeziku) na obrascu Obrazac za objavu informacija o ugovorenom projektu.

Obrazac sadrži: naziv projekta, naziv programa, poziva ili natječaja temeljem kojeg se projekt financira, razdoblje trajanja projekta, ime voditelja projekta te imena članova projektnog tima i suradnika na projektu, adresu mrežnih stranica projekta (ako postoji), imena partnera u projektu (ako postoje), adresu mrežnih stranica projekta (ako postoji) i sažetak projekta (do 500 riječi).

Ured za projekte i međunarodnu suradnju prosljeđuje ispunjeni obrazac odgovornoj osobi radi objave na mrežnim stranicama Fakulteta.

Procedura prijave E+ projekata

Sveučilište u Rijeci uspješno sudjeluje u projektima Erasmus+ programa dugi niz godina.

Od Erasmus+ natječaja objavljenog u 2019. godini, sastavnice sveučilišta više ne prijavljuju projekte sa svojim PIC brojem već koriste PIC broj sveučilišta. Službeni dopis Agencije za mobilnosti i programe EU možete pročitati ovdje.
 
Europska komisija je hrvatskim neintegriranim sveučilištima do 2018. godine odobravala prijave za aktivnosti Erasmus+ putem sastavnica, no to izuzeće prestaje važiti od natječaja 2019. godine od kad se  Erasmus+ projekti moraju prijavljivati centralno kao što je to slučaj u svim ostalim programskim zemljama. Novo pravilo primjenjuje se za sve aktivnosti programa Erasmus+.


Upute za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci (1.2.) dostupne su za preuzimanje ovdje.

Svrha je Uputa poticanje transparentnosti postupanja i projektne kulture na Sveučilištu te projekata koji se samostalno i/ili u suradnji sa znanstvenim, umjetničkim, obrazovnim, gospodarskim i drugim subjektima u zemlji i inozemstvu planiraju provoditi na Sveučilištu u Rijeci, njegovim sastavnicama (podružnicama) odnosno centrima. Ove Upute se na odgovarajući način primjenjuju i na projekte sastavnica Sveučilišta koje su pravne osobe, u slučajevima kada pravilima pojedinog natječaja ili programa ili na drugi način zahtijevaju institucijsku ovjeru dokumentacije (potpis rektorice) ili drugo sudjelovanje Sveučilišta na projektu (npr. odobrenjem identifikacijskih oznaka Sveučilišta).

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

enlightened Novosti koje se primjenjuju za prijavljivanje projekata u sklopu natječaja otvorenih u 2020. godini možete pogledati ovdje.Osobi za kontakt za administrativnu i informativnu podršku za HRZZ prijave i natječaje na Sveučilištu u Rijeci - koordiniranje nadležnih stručnih službi

Karmen Pupovac, struč. spec. inf.
 
Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka, Croatia
 
www.uniri.hr
telefon: 051 / 406 526
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
SLUŽBENA ADRESA

    OFFICIAL ADDRESS

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
Republika Hrvatska
 
Tel. centrala: 051/265-600
Tel. ureda Dekana: 051/265-604
fax. 051/216-099

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Matični broj: 3368491
OIB: 70505505759
Žiro račun IBAN: HR9123600001101536455
SWIFT kod: ZABAHR2X
 
University of Rijeka
Faculty of Humanities and Social Sciences
Sveučilišna avenija 4
HR-51000
RIJEKA
REPUBLIC OF CROATIA
 
Direct phone: 00385-51-265-600
Dean’s office: 00385-51-265-604
Fax. 00385-51-216-099

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Registration number: 3368491
VAT: HR70505505759
IBAN: HR9123600001101536455
SWIFT code: ZABAHR2X
SLUŽBENE OSOBEDEKANICA:
 
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra
Tel. 051/ 265-604
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
PRODEKANI:
 
prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Tel: 051/265-759,
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
doc. dr. sc. Irena VodopijaKrstanović, prodekanica za nastavu i studente
Tel: 051/ 265-630,
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

doc. dr. sc. Siniša Kušićprodekan za poslovne odnose i razvoj
Tel. 051/ 265-606,  
e-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


 
 
REPRESENTATIVES


DEAN:
 
Ines Srdoč-Konestra, PhD, Associate Professor,
Tel: 0038551265604
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
VICE DEANS:
 
Alessandra Pokrajac-Bulian, PhD, Professor, Vice Dean for Research and International Cooperation,
Tel: 00385-51-265-759,
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Irena Vodopija-Krstanović, PhDAssistant Professor, Vice Dean for Academic Affairs,
Tel: 00385-51-265-630,
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Siniša Kušić, PhD, Vice Dean for Business Affairs and Development,
Tel: 00385-51-265-606,
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 


PIC broj Filozofskog fakulteta u Rijeci (Participant Idenitification Number):LEAR (Legaly Appointed Representative): Ivan Majnarić, MBA, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.