Obavijesti

17.06.2021.
 

Objavljeni radni programi za program Obzor Europa

Objavljeni su radni programi za program Obzor Europa, a tijekom lipnja i srpnja održati će se niz virtualnih informativnih dana i susreta umrežavanja u svrhu informiranja potencijalnih korisnika. Više informacija možete pronaći na slijedećim mrežnim stranicama.


 

17.06.2021.

 

Saveza sveučilišta EUTOPIA - mogućnosti prijave na natječaj za odabir postdoktorskih istraživača koji će s odabranim mentorom pripremiti projektnu prijavu za Obzor Europa Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowships 2021 natječaj.

 

Potražite mentora i prijavite se na natječaj za MSCA stipendije za postodoktorande.
 

Savez EUTOPIA osnovao je online alat za uspostavljanje kontakata (MSCA Partnering Tool) u svrhu povezivanja postdoktoranada i mentora/ica sa sveučilišta saveza EUTOPIA. Alat je namijenjen promociji sudjelovanja u pisanju projekata za Marie Sklodowska-Curie Postdoktorske stipendije (MSCA PF).

Ako ste postdoktorski istraživač/ica te vas zanima prijava na natječaj za MSCA postdoktorske stipendije, savez EUTOPIA traži međunarodne istraživačke talente!

Pozivamo vas da na web stranici MSCA Partnering Tool potražite odgovarajućeg mentora/icu s jednog od sveučilišta u savezu EUTOPIA – Sveučilište u Ljubljani, CY Cergy Paris UniversitéSveučilište u WarwickuVrije Universiteit Brussel,Sveučilište u Göteborgu Sveučilište Pompeu Fabra u Barceloni.


Mentora/icu potražite ovdje, a prijavu možete poslati do 30. 6. 2021 (prijavnica je dostupna ovdje).
 

Proces izbora postdoktoranada provest će se individualno na svakom od sveučilišta saveza EUTOPIA na temelju prijava za sudjelovanje. Izabrani istraživači bit će pozvani da s mentorom/icom pripreme i predaju projektnu prijavu za Obzor Europa MSCA PF natječaj. Rok predaje projektne prijave za natječaj je 15.10.2021.
 

Više informacija o MSCA PF natječaju, uvjetima sudjelovanja i prijavi možete naći na ovom linku.

Dodatne informacije o alatu za traženje mentora/ica u savezu EUTOPIA su dostupne ovdje.


16.06.2021.

Klaster 2 Obzora Europa (Kultura, kreativnost i uključivo društvo)
 


OBAVIJESTI:
 • Objavljeni su službeni radni programi za program Obzor Europa: Radni program 2021. – 2022. za Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo dostupan je ovdje. Svi radni programi za Obzor Europa dostupni su ovdje.


 • Informativni dani i susreti umrežavanja Europske komisije o programu Obzor Europa: Povodom pokretanja prvih natječajnih rokova u programu Obzor Europa Europska će komisija tijekom lipnja i srpnja održati niz virtualnih informativnih dana i susreta umrežavanja u svrhu informiranja potencijalnih korisnika. Informativni dani i susreti umrežavanja namijenjeni su istraživačima i znanstvenicima, visokim učilištima, znanstvenim institutima, organizacijama iz privatnog sektora te drugim društveno-ekonomskim akterima koji su zainteresirani za prijavu projekata unutar programa Obzor Europa. Informativni dan za Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo održat će se 1. srpnja,  a susret umrežavanja 2. srpnja (prijave su moguće do 30. lipnja). Više informacija dostupno je ovdje.


 • Otvorene su prijave za European Research and Innovation Days 23. i 24. lipnja 2021.: European Research and Innovation Days vodeći je godišnji događaj Europske komisije koji okuplja kreatore politike, istraživače, poduzetnike i građane kako bi raspravljali i oblikovali budućnost istraživanja i inovacija u Europi i šire. Kao i prošlogodišnji, i ovogodišnji info dani u potpunosti će biti prilagođeni online formatu, a održat će se 23. i 24. lipnja 2021. Više informacija, program kao i mogućnost prijave dostupno je ovdje.


 • Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije: Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira. Između ostalog, Odlukom se nastoji postići poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programa, povećanje znanstvene izvrsnosti prijavitelja, osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama, dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije. Više informacija, Odluka te obrazac za prijavu dostupni su na Obzor Europa mrežnoj stranici.
 •  
PARTNERSKI PROFILI:
 • Prof. Jenna Ashtonsa Sveučilišta u Manchesteru(Institute for Cultural Practices, School of Arts, Languages and Cultures) traži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation, ali i druge natječaje Klastera 2 koji uključuju umjetničke prakse kao temu istraživanja. Trenutno je voditeljica projekta Community Climate Resilience Through Folk Pageantry. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Sveučilište primijenjenih znanosti i umjetnosti iz Belgijetraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness. Osoba za kontakt je Christine Merckx, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a njihov iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Istraživačka grupa s Odjela za istraživanje jezika i učenja Sveučilišta u Bečutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na teme 2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes, 2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training i  2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe. Osoba za kontakt je Susanne Lesk, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a njihov iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Akiko Ueno sa Sveučilišta u Middlesexutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Prof. Claire Foullon sa Sveučilišta u Exeterutraži partnere za zajedničku prijavu na temu HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Prof. Charles Theuma sa Sveučilišta u Maltitraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training. Osoba za kontakt je Charles L. Mifsud, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Tvrtka Skillmind iz Portugalatraži partnere za zajedničku prijavu projekta na teme HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies, HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation i HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad. Nude ekspertizu u području project design and management, graphic and web design, software and hardware, strategic consulting. Osoba za kontakt je Natalia Macedo, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Njihov iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Tvrtka Skill Robotics iz Portugalatraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training. Nude ekspertizu u području integracije novih tehnologija u obrazovanje.  Osoba za kontakt je Natalia Macedo, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Njihov iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Tova Michalsky sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Prof. Jenny Bronstein sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na teme HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new mediate HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in Europe. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a njene iskaze interesa možete pogledati ovdje i ovdje.


 • Prof. Chaim Noy sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelutraži traži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-HERITAGE-2021-01-03: New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions. Njegov kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Prof. Batia-Haya Hefziba Lifshitz sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing societies. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Michael Fagenblat s Open University u Izraelutraži partnere za za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-HERITAGE-2022-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century. Njegov kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Vered Silber Varod s Open University u Izraelutraži partnere za za zajedničku prijavu projekta HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Niva Golan-Nadir s Open University u Izraelutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-TRANSFORMATIONS-2022-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equity. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Dr. Gali Weissberger sa Sveučilišta Bar-Ilan u Izraelutraži partnere za zajedničku prijavu projekta na temu HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing societies. Njen kontakt je Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a iskaz interesa možete pogledati ovdje.


 • Simfonijski orkerstar iz Cipratraži partnere za zajedničku prijavu projekta na teme New ways of participatory management and financing of performing arts organizations, Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness i Preserving and enhancing cultural heritage with advance digital technologies. Osoba za kontakt je Pantelia Vyrides, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a njihov iskaz interesa možete pogledatiovdje.
30.04.2021.

Informativni dan: Mogućnosti za doktorande i postdoktorande u okviru europskih programa mobilnosti, 14. svibnja 2021.Agencija za mobilnost i programe EU, s ciljem upoznavanja sudionika i potencijalnih korisnika s mogućnostima akademske mobilnosti u okviru novog programskog razdoblja 2021. do 2027. godine, organizira informativni dan posvećen mogućnostima mobilnosti kroz međunarodne programe mobilnosti, doktorskih studija te postdoktorskih projekata.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na online informativni dan Mogućnosti za doktorande i postdoktorande u okviru europskih programa mobilnosti, koji će se održati u petak 14. svibnja 2021. godine s početkom u 9:50 sati putem Zoom platforme.

U prvom dijelu informativnog dana predstaviti će se mogućnosti i novosti u okviru programa Erasmus, Bilateralnog programa akademske mobilnosti, programa CEEPUS, dok će se u drugom dijelu predstaviti mogućnosti za doktorande i postdoktorande putem Marie Skłodowska-Curie aktivnosti, EURAXESS Jobs and Funding portal te EURAXESS alati za razvoj karijere istraživača.

Više informacija o sadržaju info dana možete naći u programu koji je dostupan ovdje.

Informativni dan namijenjen je studentima, mladim istraživačima (doktorandima) i postdoktorandima, predstavnicima ureda za projekte ili međunarodnu suradnju fakulteta ili sveučilišta te ostalom znanstvenom te znanstvenom-nastavnom osoblju zainteresiranom za međunarodne projekte.

Sudjelovanje na informativnom danu je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice (u izborniku pod događanje potrebno je odabrati naziv informativnog dana) Prijave su otvorene do srijede 12. svibnja 2021. do 16 sati.

U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 

16.04.2021.


Poziv na informativni dan MSCA Postdoktorske stipendije, 22. travnja 2021.

 S ciljem upoznavanja sudionika s novim pravilima natječaja te mogućnostima za postdoktorske istraživače, Agencija za mobilnost i programe EU organizira promociju nadolazećeg natječaja Marie Skłodowska – Curie akcija za Postdoktorske stipendije.
 
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na online informativni dan MSCA Postdoktorskih stipendija, koji će se održati u četvrtak 22. travnja 2021. od 9:30 do 12:40 sati putem Zoom platforme. Informativni dan će se održati na engleskom jeziku.
Preliminarni program dostupan je ovdje. 

Mogućnosti Postdoktorskih stipendija predstavit će gospođa Ilse de Waele, predstavnica Izvršne agencije za istraživanje, a svoja iskustva u prijavi i sudjelovanju u MSCA postdoc stipendijama predstavit će nam dr.sc. Barbara Milutinović, dr.sc. Tomislav Stojanov te dr.sc. Ivica Friščić. Također, dr.sc. Dragomira Majhen prezentirat će rad hrvatskog poglavlja Marie Curie Alumni Association-a.

Dodatno, na informativnom danu, Ivan Makovec predstavit će EURAXESS alate za razvoj karijere te će Sandra Vidović predstavit sudjelovanje hrvatskih organizacija i istraživača u MSCA projektima u okviru Obzor 2020. programa te potporu nacionalnih osoba za kontakt hrvatskim potencijalnim i postojećim korisnicima. 

Informativni dan prvenstveno je namijenjen istraživačima i administrativnom osoblju uključenom u postupak pisanja i prijave projektnih prijedloga, ali i drugim  predstavnicima znanstvenih organizacija i istraživačkih centara kao i zainteresiranim predstavnicima industrije i privatnog sektora. 

Sudjelovanje na informativnom danu je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice (pod događanje potrebno je odabrati MSCA Postdoktorske stipendije). Prijave su otvorene do utorka 20. travnja 2021. do 16 sati. 

U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

05.04.2021.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

Europska komisija objavila je 25. ožujka 2021. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 

- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

- Aktivnosti Jean Monnet

 

s pripadajućim rokovima:

 

Ključna aktivnost 1

 

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u visokom obrazovanju

11. svibnja u 12.00

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih

11. svibnja u 12.00

Erasmus akreditacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih

19. listopada u 12.00

Erasmus akreditacije u području mladih*

otvoreni poziv, krajnji rok za prijavu 31.12.2021.

Erasmus akreditacije u području mladih – zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za akreditirane organizacije

11. svibnja u 12.00

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području mladih

11. svibnja u 12.00

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području mladih

5. listopada u 12.00

 

Ključna aktivnost 2

 

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih koja predlažu europske nevladine organizacije

20. svibnja u 12.00

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih koja predlažu europske nevladine organizacije

20. svibnja u 17.00

Suradnička partnerstva u području sporta

20. svibnja u 17.00

Mala partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

20. svibnja u 12.00

Mala partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

3. studenoga u 12.00

Mala partnerstva u području sporta

20. svibnja u 17.00

Centri strukovne izvrsnosti

7. rujna u 17.00

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

7. rujna u 17.00

Aktivnosti Erasmus Mundus

26. svibnja u 17.00

 

Savezi za inovacije

7. rujna u 17.00

Jačanje kapaciteta u području mladih

1. srpnja u 17.00

Neprofitna sportska događanja

20. svibnja u 17.00

 

Ključna aktivnost 3

 

Mladi Europe zajedno

 24. lipnja u 17.00

 

Aktivnosti Jean Monnet

 

Aktivnosti i mreže programa Jean Monnet

2. lipnja u 17.00

*poziv otvoren u srpnju 2020.

 

Važna napomena: Svi rokovi za predaju projektnih prijedloga odnose se na briselsko vrijeme.

 

Pogledajte pregledni prikaz planiranog omjera prilikom dodjele sredstava.

 

Europska komisija je 8. travnja 2021. objavila Ispravak Vodiča s vidljivim izmjenama (tzv. Corrigendum).

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a dostupna je i verzija na hrvatskom jeziku

 

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.


22.01.2021.


Iskaz interesa za sudjelovanjem na MSCA kontakt seminaru za zapadni Balkan te stvaranja partnerstva s organizacijama zapadnog Balkana


Europska komisija organizira MSCA kontakt seminar za zapadni Balkan, koji će se održati u online formatu 24. i 25. ožujka 2021.

Cilj seminara je povećati sudjelovanje organizacija zapadnog Balkana u MSCA projektima, Obzor Europa programu ali i stimulirati partnerstva između EU zemalja i zemalja zapadnog Balkana. 

Ako ste istraživač ili je vaša organizacija (iz akademskog ili neakademskog sektora) zaineresirana za izgradnju partnerstva s organizacijama zapadnog Balkana, ako već surađujete s navedenim organizacijama te suradnju želite proširiti, svakako nam se javite kako bi Vaše kontakte proslijedili na Europsku komisiju, koja bi Vam uputila poziv za sudjelovanje na seminaru kao i detaljnije informacije o seminaru.

Rok za dostavu interesa za sudjelovanje i kontakata je do28. siječnja 2021. godine do kraja dana na kontakt Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Obzor 2020. programa.
MSCA webinar WiBEC projekta: Pretvoriti izazove u uspješne primjere, 22. siječnja 2021.

MSCA ITN projekt WiBEC organizira besplatni webinar kako bi podijelili svoja znanja, iskustva i naučene lekcije u organizaciji procesa osposobljavanja, organiziranja treninga u okviru doktorskih studija. Svoja iskustva podijeliti  će članovi projektnog tima, članovi konzorcija, mentori, koordinatori te predstavnici Europske komisije. Webinar će se fokusirati na sljedeće teme:
 • Postavljanje EU projekta i uspostave jedinstvenog pristupa treninga za doktorande,
 • Metode i rezultati pristupa timskog treninga te
 • Preporuke kako pretvoriti izazove u uspješne prilike.

Dodatne informacije kao i prijavni obrazac moguće je pronaći na podstranici događaja.
 

Marie Curie Alumni Association webinar: Researcher's mistakes in and beyond the job-selection process, 28. siječnja 2021.


Marie Curie Alumni Association organizira webinar o najčešćim pogreškama koje istraživači čine prilikom komunikacije izvan akademskog sektora. Webinar, u obliku razgovora, održati će se 28. siječnja 2021. od 17:00 do 18:30 sati (CET).

Sudjelovanje na webinaru je besplatno uz prethodnu registraciju. Registracija i više informacija dostupno je na podstranici događaja.  
 
 

Net4mobility + webinar: Priprema Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za MSCA Individualne stipendije, 4. veljače 2021.

U okviru Net4Mobility+ mrežnog projekta nacionalnih osoba za kontakt za Marie Sklodowska-Curie akcije, 4. veljače 2021. s početkom u 14h (CET) organizira se webinar „MSCA-IF: Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava" (MSCA-IF: Grant Agreement Preparation). Webinar (na engleskom jeziku) će obuhvatit ključne korake u postupku pripreme i potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Webninar je otvoren za sve zainteresirane, s posebnim naglaskom na prijavitelje i potencijalne korisnike MSCA IF projekata.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno uz prethodnu registraciju, koja je dostupna na stranicama projekta.

Više informacija o webinaru te obrazac prijave možete pronaći na Net4Mobility+ portalu.

 
 

Sveučilište u Padovi objavio je natječaj za STARS@UNIPD program postdoktorskog istraživanja

Sveučilište u Padovi (Italija) objavilo je treći natječaj za Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova - STARS@UNIPD program.

STARS@UNIPD programom financiraju se izvrsni dvogodišnji postdoktorski projekti koje će, na Sveučilištu u Padovi, provoditi glavni istraživači (Principal Invastigators) bilo koje nacionalnosti.

Prihvatljivi istraživači su oni kojima je dodijeljen doktorat u roku od najmanje 2 godine, a najviše 7 godina prije 1. siječnja 2021. i koji će uskoro uspostaviti vlastiti istraživački tim ili pokrenuti vlastito neovisno istraživanje.


Rok za prijavu je 12. travnja 2021. do 13:00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama programa.


 25.09.2020.

Otvorena registracija za YUFE edukacije za osoblje (Onboarding services and support structures for international researchers and staff)
 

U okviru jedne od aktivnosti YUFE saveza od rujna se osoblju s institucija uključenih u YUFE mrežu nudi niz virtualnih treninga/edukacija s raznovrsnim temama, kojima će se akademskom i neakademskom osoblju na svim razinama karijere omogućiti unaprjeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija, prenosivih i praktičnih vještina, povezivanje te razmjena iskustva i dobre prakse s kolegama s inozemnih institucija, iz različitih zemalja i kultura.

Sve ponude virtualnih treninga ubuduće će biti objavljivane na mrežnim stranicama YUFE saveza (https://yufe.eu/staff/).

Prva če se održati dvodnevna edukacija u organizaciji Sveučilišta u Bremenu, Njemačka, vezana uz podršku koju sveučilišta pružaju stranim istraživačima i osoblju.


Training offer: "Welcome! Onboarding services and support structures for international researchers and staff"

Target group: Support Service Staff, Faculties, Welcome Center, HR, International Office etc. (non-academic)

Date: 07. Oct 2020 & 08. Oct 2020 each day at 10:00 - 15:00

Host: University of Bremen/Welcome Center

Duration: 2 days

Read more for registration: https://www.uni-bremen.de/en/research-alliance/welcome-center/yufe-staff-training-days

 


09.12.2019.

Obzor 2020. info dan (Energija i Promet)

 


Agencija za mobilnost i programe EU organizira nacionalni informativni dan za tematska područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“ (SC3) te „Pametan, zeleni i integrirani promet“ (SC4) programa Obzor 2020.

Informativni dan održat će se 18. prosinca 2019. godine s početkom u 9:30 sati u velikoj dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (Frankopanska 26, Zagreb). Program informativnog dana možete pronaći na poveznici.

Sudionici će se tijekom informativnog dana upoznati s uspješnim projektima hrvatskih prijavitelja kao primjerima dobre prakse, čut će izlaganje evaluatora projekata te će saznati koje su mogućnosti potpore za program Obzor 2020. u Hrvatskoj.

Predstavnica Europske komisije predstavit će aktualne radne programe te otvorene natječaje u tematskim područjima Obzora 2020. „Sigurna, čista i učinkovita energija“ (SC3) te „Pametan, zeleni i integrirani promet“ (SC4).

Sudjelovanje na info danu je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice najkasnije do 12. prosinca 2019.

U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, obratite se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.09.12.2019.

Informativni dan - Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života (SC1) programa Obzor 2020. 


Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve zainteresirane na Nacionalni Informativni dan za tematsko područje „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“ (SC1) programa Obzor 2020. Informativni dan održat će se 12. prosinca 2019. godine s početkom u 9:00 sati u velikoj dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (Frankopanska 26, Zagreb) u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije.
 
Radni program Informativnog dana nalazi se u privitku.
 
Zainteresirani sudionici tijekom informativnog dana upoznat će se s uspješnim projektima hrvatskih prijavitelja kao primjerima dobre prakse, čut će izlaganje evaluatora projekata, upoznati se s aktivnostima RIS Hub eit Health-a, te će saznati koje su mogućnosti potpore za program Obzor2020. u Hrvatskoj.
 
Predstavnici Europske komisije, u izravnom online uključenju,predstavit će aktualne radne programe te otvorene natječaje u tematskom području Obzora 2020. „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“ (SC1).
 
Prijava na informativni dan moguća je popunjavanjem obrasca najkasnije do utorka 10. prosinca 2019. ili do popunjenja slobodnih mjesta.
 
U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


22.11.2019.

CEEPUS MOBILNOSTI U MAĐARSKOJNacionalnog ureda za CEEPUS u Mađarskoj obavještava o o tome kako je natječaj za svedolazne mobilnosti u Mađarskoj dodatno produljen do 31.12. (u pravilu natječaj za mrežne mobilnosti završava 31.10. dok natječaj za freemovere traje do 30.11.)
 
Natječaj se odnosi na sve tipove mobilnosti u ljetnom semestru tekuće akademske godine.
 
Prijaviti se mogu mrežni prijavitelji, drugim riječima oni čija matična visoka učilišta, odjeli, odsjeci u tekućoj  sudjeluju u nekoj CEEPUS mreži, kao i prijavitelji izvan CEEPUS mreža, tzv. freemoveri.
 
Popis visokih učilišta u CEEPUS mrežama možete vijdeti OVDJE a općenite upute za freemovere OVDJE.
 
Iznosi stipendija u CEEPUS-u razlikuju se od zemlje do zemlje, a kolike su konkretno stipendije za Mađarsku pronaći ćete na www.ceepus.info (klikom na mađarsku zastavu). Podsjećamo kako hrvatski korisnici CEEPUS-a imaju pravo na povrat putnih troškova sukladno proceduri dostupnoj ovdje.
 
Ljubazno vas molimo da ovu obavijest pošaljete svim studentima i kolegama nastavnicima koji bi mogli biti zainteresirani za mobilnost u Mađarsku.

15.11.2019.

Radionica za prijavu mreža u programu CEEPUS
 
Radionica za prijavu mreža u programu CEEPUS održat će se u srijedu, 27. studenog 2019. godine u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, s početkom u 10:30 sati. Predviđeno trajanje radionice je do 13 sati.
 
Organizator radionice je Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, a vodit će ju prof. dr. sc. Vladimir Mrša, dugogodišnji CEEPUS koordinator mreže „For Safe and Healthy Food in Middle-Europe“, te Stručnjak u programu CEEPUS.
 
Mreže su temelj mobilnosti u CEEPUS-u, Srednjoeuropskom programu međusveučilišne razmjene (www.ceepus.info), a čine ih najmanje 3 visoka učilišta (odjela, odsjeka ili katedri) iz minimalno tri različite zemlje sudionice programa. Svake godine rok za prijavu novih mreža ili obnovu postojećih je 15. siječnja. Prijavu podnosi nositelj mreže, dok partneri prilažu dodatnu dokumentaciju. 

Po pozitivnoj evaluaciji svaka mreža dobiva kvote za odlaznu i dolaznu mobilnost u idućoj akademskoj godini (2020./2021.). Važno je napomenuti kako je prolaznost na prošlogodišnjoj prijavi mreža bila iznad 75%.
 
Prilikom radionice proći ćemo kroz projektnu prijavu i pritom se dotaći i osnovnih postavki samog programa. Radionica je prvenstveno namijenjena zainteresiranima za ulogu nositelja prijave mreže (koordinatorima mreža), no također, dobrodošli su i predstavnici  onih visokih učilišta koja se žele priključiti nekoj od postojećih mreža u ulozi partnera.
 
Sudjelovanje je potrebno potvrditi odgovorom na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do 22.11.

28.10.2019.

Obzor 2020. informativni dan za područje Širenje izvrsnosti i sudjelovanja


Održan info dan

24. listopada 2019. godine, s početkom u 9:00 sati, u velikoj dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Agencija za mobilnost i programe EU održala je info dan "Obzor 2020. informativni dan za područje Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“. 

Više informacija te prezentacije i program info dana dostupni su na sljedećoj poveznici:
 

http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/info-dan-sirenje-izvrsnosti-widenning-obzor202005.09.2019.


CEEPUS - slobodni mjeseci u 
Slovačkoj i Poljskoj


Otvorene su mogućnosti dolaznih prijava za Slovačku i Poljsku, unutar i izvan odabranih CEEPUS mreža za zimski semestar. Krajnji rok za podnošenje prijava nije određen, no potrebno je prijaviti se čim prije obzirom na skori početak nove akademske godine.

 
Moguće je prijaviti se u svim kategorijama::
„Student“ – studentska mobilnost od 3 do 10 mjeseci
„Short Term Student“ – studentska mobilnost u trajanju od 21 dana do 3 mjeseca
„Teacher“ – nastavnička mobilnost u trajanju od 5 – 30 dana
 
Više o uvjetima stipendija u Slovačkoj i Poljskoj možete naći na www.ceepus.info, klikom na zastave tih zemalja.
 
Podsjećamo kako Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj vraća putne troškove odlaznim CEEPUS stipendistima, po povratku s mobilnosti, prema proceduri dostupnoj ovdje.
 
18.02.2019.

Mogućnosti uključivanja u COST
 

Cilj COST programa je osigurati snažnu poziciju Europe na području znanstvenog i stručnog istraživačkog rada kroz povećavanje broja suradnji i interakcija europskih zemalja. COST omogućuje različitim organizacijama, u prvom redu institutima, sveučilištima i privatnom sektoru, povezivanje oko zajedničkih tema, razmjenu iskustava te razvoj zajedničkog rada na istraživačko – razvojnim projektima.
 
Kroz program se financira suradnja grupa (mreža) znanstvenika iz različitih dijelova Europe koje se nazivaju "akcije". COST programom ne financira se istraživanje, već se financiraju troškovi aktivnosti umrežavanja kao što su sastanci, konferencije, radionice, kratkoročne znanstvene razmjene, treninzi i diseminacijske aktivnosti.

COST je krajem siječnja 2019. izdao brošuru koja sadrži popis 206 trenutno aktivne COST akcije u koje se možete uključiti. Ili, dakako, uvijek možete prijaviti novu!

COST je financiran kroz program Obzor 2020.


10.01.2019.

Upute za prijavu Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci u 2019. godini
Nova verzija (1.2.) Uputa za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijecidonijeta je s ciljem usklađenja postupanja nastavno na obavijest Agencije za mobilnosti i programe EU o centralnom prijavljivanju projekata u sklopu programa Erasmus+.

Kako je navedeno u obavijesti AMPEU novo pravilo se primjenjuje za sve aktivnosti programa Erasmus+ od 2019. godine.

Nastavno na nova pravila, Sveučilište u Rijeci je uvelo i postupak prijavljivanja Erasmus+ projekata od 2019. godine koji možete pogledati ovdje.

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno se obratite na e-mailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..07.01.2019.

HRZZ informativna radionica "Znanstvena suradnja"
 
Hrvatska zaklada za znanost organizira informativnu radionicu za potencijalne podnositelje prijava na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, kao i za predstavnike njihovih matičnih ustanova.

Radionica će se održati 14. siječnja 2019. godine, s početkom u 11:30 sati na Građevinskom fakultetu u Rijeci (dvorana G-206).

Na radionici će se predstaviti program „Znanstvena suradnja“ te će sudionici dobiti informacije i upute vezane uz prijavu projektnog prijedloga i ispunjavanje potrebne dokumentacije, a bit će predviđeno i vrijeme za postavljanje pitanja. Planirano trajanje radionice je tri sata.

Za radionicu se potrebno prijaviti na sljedećoj poveznici, najkasnije do 9. siječnja 2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

27.12.2018.

Upute za prijavu Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci u 2019. godini
Nova verzija (1.2.) Uputa za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijecidonijeta je s ciljem usklađenja postupanja nastavno na obavijest Agencije za mobilnosti i programe EU o centralnom prijavljivanju projekata u sklopu programa Erasmus+.

Kako je navedeno u obavijesti AMPEU novo pravilo se primjenjuje za sve aktivnosti programa Erasmus+ od 2019. godine.

Nastavno na nova pravila, Sveučilište u Rijeci je uvelo i postupak prijavljivanja Erasmus+ projekata od 2019. godine koji možete pogledati ovdje.

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..18.12.2018.

Informativne radionice u okviru Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“
Informativne radionice u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse  u visokom obrazovanju“ financiran iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. održat će se: 
 • 11. 1. 2019. u Puli, 
 • 16. 1. 2019.u Zadru, 
 • 18. 1. 2019. Osijeku,
 • 22. i 23. 1. 2019. u Zagrebu. 
Informativne radionice namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva. Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 21. prosinca 2018. godine do 16 sati prema redoslijedu zaprimanja. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava. 
 
03.12.2018.

UKF info dan za program „Povezivanje znanstvenika“ za potporu „Stjecanje iskustva“
Fond Jedinstvo uz pomoć znanja objavio je natječaj u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“ za potporu "Stjecanje iskustva", a rok za slanje prijava je 1. veljače 2019. godine.
 
Info dan u Rijeci održat će se 17. prosinca 2018. godine u 12 sati u Znanstveno - tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci – Step Ri, Velika dvorana 107 (1. kat), Radmile Matejčić 10. 
 
Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo. Nove vrijednosti mogu biti u obliku nekog važnog stručnog doprinosa: 
 • povećavanju međunarodne konkurentnosti istraživanja i razvoja u Hrvatskoj kroz privlačenje stranih investicija, 
 • inovativnim djelatnostima koji potiču razvoj i rast hrvatskog gospodarstva, 
 • sudjelovanje u drugim potrebnim djelatnostima za poboljšavanje hrvatske znanstveno-tehnološka infrastrukture.
Cilj potpore „Stjecanje iskustva” je dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.
 
Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda, a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.
03.12.2018.

Nove mjere potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novi poziv za dostavu prijava na prošireni set mjera sukladno Odluci o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijava i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.
 
Novom Odlukom, koja je stupila na snagu 5. studenoga 2018. i koja zamjenjuje Odluku od 5. ožujka 2018., Ministarstvo omogućuje financijsku potporu sljedećim mjerama za poticanje prijava u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije:
 1. Potpora prijavama projekata u sklopu Programa za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata,
 2. Poticanje prijava projekata u sklopu Programa za znanstvenike čije su prijave prošle prag, ali nisu financirane zbog nedostatnih sredstava (odnosi se na projekte koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1. siječnja 2017. ali zbog nedostatnih sredstava nisu financirani od strane Europske komisije),
 3. Potpora za postojeće projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje,
 4. Potpora za planirane projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje,
 5. Potpora inicijativama vezanima uz svemir i svemirske tehnologije.
Poziv za prijavu za financijsku potporu iz ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnom proračunu).
 
Na poveznici se nalaze detaljnije informacije o svakoj mjeri zasebno te sve ostale informacije o načinu podnošenja prijave. Na istoj poveznici dostupan je i sam obrazac za prijavu. Prezentaciju s održane radionice o novim mjerama možete preuzeti ovdje
 
MZO ističe da je za ovu godinu ostalo još neiskorištenih sredstava i svakako se potiču svi zainteresirani da se do kraja godine prijave za financijsku potporu. Potpora se može zatražiti i odobriti do kraja 2018., čak i ako isplata potpore (od strane Ministarstva) i plaćanje (od strane prijavitelja) bude realizirano u 2019. godini, dovoljno je da u 2018. nastane obveza.
 
Za sve informacije oko prihvatljivost vezano za ovaj set mjera možete kontaktirati MZO na adresu koja se odnosi isključivo za ove potpore: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
15.11.2018.

Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. – informativni dan u sklopu 3. poziva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020., organizira informativni dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Sudionici će imati priliku čuti iskustva u procesu prijave i provedbi projekata od strane uspješnih hrvatskih projektnih partnera iz prethodnih poziva.
 
Informativni dan održat će se 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, Zagreb (dvorana u prizemlju). Nacrt dnevnog reda možete pogledati ovdje, a prijaviti se možete putem prijavnog obrasca
 
Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 31. siječnja 2019. godine za prioritetne osi 1 i 3 (specifični ciljevi: Plavi rast; Održivi obalni i pomorski turizam; Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja). U sklopu ovog poziva dozvoljen je samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju. Više o samom pozivu možete pronaći na stranicama Programa.

19.09.2018.


Obavijest o načinu prijave sastavnica neintegriranih sveučilišta za aktivnosti u programu Erasmus+ od Natječaja 2019.


Europska komisija je hrvatskim neintegriranim sveučilištima do 2018. godine odobravala prijave za aktivnosti Erasmus+ putem sastavnica, no hrvatska sveučilišta će od natječaja 2019. morati centralno prijavljivati Erasmus+ projekte kao što je to slučaj u svim ostalim programskim zemljama. 

Od Erasmus+ natječaja 2019. sastavnice sveučilišta tako više neće moći prijavljivati projekte sa svojim PIC brojem već moraju koristiti PIC broj sveučilišta. Zahtjev Europske komisije odnosi se na sve aktivnosti unutar Erasmus+ programa. 

Službeni dopis Agencije za mobilnosti i programe EU možete pročitati ovdje.  18.07.2018.

Regionalni dani i sajam EU fondova u Bakru
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u gradu Bakru dana 28. srpnja 2018. godine organizira informativno-edukativno događanje pod nazivom Regionalni dani EU fondova. Događanje je otvoreno za cjelokupnu zainteresiranu javnost s ciljem edukacije i informiranja posjetitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova u sklopu kojega će se održati predavanja, radionice i sajmovi o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova. 
 
U sklopu navedenog događanja dana održat će se Sajam EU fondova na kojemu će posjetitelji imati priliku upoznati brojne domaće proizvođače, poduzetnike, organizacije i institucije koji su svoje poslovanje unaprijedili uz pomoć sredstava iz EU fondova. Svi zainteresirani mogu predstaviti javnosti svoje projekte i povećati njihovu vidljivost. Sajam je prodajnog karaktera, a održavanje istoga planirano je u razdoblju od 19 do 23 sata na terasi hotela Jadran u Bakru pri čemu će svim izlagačima od strane organizatora biti osiguran izložbeni prostor, na kojem mogu izložiti i prodavati svoje proizvode, informirati i dijeliti promotivne materijale te osmisliti vlastite promotivne aktivnosti (radionice, nagradne igre, itd.).
 
Prijave se zaprimaju do popunjavanja kapaciteta, najkasnije do 25. srpnja 2018. godine slanjem ispunjene prijavnice na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.danifondova.eu, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona 01/ 6300 374.


 


18.07.2018.

Seminar u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA): Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education
Seminar pod nazivom Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education održat će se u Łódźu, Poljska, od 26. do 28. rujna 2018. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.
 
Seminar će pružiti mogućnost suradničkog učenja (peer learning) stvaranjem sinergija među različitim Erasmus+ projektima. Očekivani su rezultati osvještavanje o dostupnim inovativnim metodama i pristupima u podučavanju te razvoj novih projektnih ideja i traženje novih potencijalnih projektnih partnera.

Ciljana skupina seminara su korisnici tekućih i završenih Erasmus+ strateških partnerstava u području visokog obrazovanja (natječaji 2014., 2015., 2016. i 2017.) koji se bave inovativnim metodama podučavanja kao što su gamification, e-learning, design thinking, project based learning, upotreba novih tehnologija u području visokog obrazovanja. Također, očekuje se aktivno sudjelovanje sudionika na način da izabrani sudionik predstavi svoj projekt.
 
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca do 15. srpnja 2018. godine.

Više informacija o seminaru i prijavi možete pogledati na mrežnim stranicama AMPEU, a ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete se javiti na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
18.07.2018.

Odobren Obzor 2020. projekt!
Sveučilište u Rijeci sudjeluje u provedbi projekta European Researchers´ Night: Techno-Past Techno-Future odobren u sklopu programa Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie aktivnosti. Projekt koordinira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Sveučilište u Rijeci jedan je od partnera. 

Noć istraživača održat će se dvije godine 2018. i 2019. u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru i Dubrovniku dok će Pula ugostiti Noć istraživača 2018., a Osijek 2019. godine.  

Partnerstvo na projektu čine: 
 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja –Koordinator,
 2. Hrvatska zaklada za znanost,
 3. Sveučilište u Zagrebu,
 4. Sveučilište u Rijeci,
 5. Sveučilište u Zadru,
 6. Sveučilište u Osijeku,
 7. Sveučilište u Puli,
 8. Sveučilište u Splitu,
 9. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
 10. Sveučilište u Dubrovniku,
 11. Sveučilište Sjever,
 12. Hrvatsko katoličko sveučilište,
 13. Institut Ruđer Bošković,
 14. Staroslavenski institut,
 15. Mediteranski institut za istraživanje života,
 16. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,
 17. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,
 18. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 19. British Council. 
Glavni cilj ovog događanja je promocija znanosti te približavanje znanosti društvu i društva znanosti. Ovim projektom se želi potaknuti zanimanje šire javnosti za nacionalne i europske politike u području znanosti, osvijestiti širu javnost o važnosti znanosti za društvo te važnosti ulaganja u znanost i znanstveni rad. 
 
Noć istraživača u 2018. godini među ostalim naglašava temu „kulturne baštine sadašnjosti“, jer je 2018. proglašena godinom kulturne baštine na razini EU, dok će 2019. godina bit posvećena „kulturnoj baštini budućnosti“. 
 
Više informacija o održavanju događanja bit će dostupno na našim mrežnim stranicama pod rubrikom Znanost i tehnologija te u e-glasniku Centra za EU projekte. 

Pozivamo Vas da se 28. rujna 2018. godine odazovete Noći istraživača u Rijeci u što većem broju! 

05.07.2018.

Međunarodni tematski seminar Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships
Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Odjel za visoko obrazovanje u suradnji s austrijskom, slovenskom i rumunjskom nacionalnom Erasmus+ agencijom organiziraju međunarodni tematski seminar pod nazivom Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships. Seminar će se održati od 23. do 25. listopada 2018. u Splitu.
 
Cilj seminara je okupiti predstavnike visokih učilišta koji aktivno sudjeluju u povezivanju poslovnog sektora i područja visokog obrazovanja te prikazati na koji način unaprijediti tu suradnju u kontekstu programa Erasmus+. Seminar će biti u formi plenarnih sesija, panel diskusije i radionica koje će voditi stručnjaci u području povezivanja visokog obrazovanja i poslovnog sektora iz Austrije, Slovenije, Rumunjske, Njemačke i Hrvatske te predstavnika Europske komisije.

Seminar je namijenjen djelatnicima ureda za međunarodnu suradnju koji su zaduženi za organizaciju stručne prakse, karijernim savjetnicima, voditeljima studija, prodekanima za međunarodnu suradnju ili drugim djelatnicima koji su zaduženi za suradnju visokog učilišta s gospodarstvom. Seminar će biti usmjeren na važnost stručnih praksi kao učinkovitog mehanizma u prelasku studenata iz obrazovnog sustava na tržište rada, kao i na potrebu da se osigura kvaliteta stručne prakse. 

Rok za prijavu sudjelovanja na seminaru produžen je do 1. srpnja 2018. godine, a prijaviti se možete putem prijavnog obrasca
 
Detaljan program rada možete pogledati ovdje, a dodatne informacije o događanju pogledajte na mrežnim stranicama Agencije
08.06.2018.

Održana Radionica za financijska pitanja u provedbi projekata iz programa Erasmus+
Agencija za mobilnost i programe EU uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva financija održala je radionicu za financijska pitanja u provedbi projekata iz programa Erasmus+. Radionica je bila namijenjena koordinatorima ili predstavnicima partnerskih visokih učilišta na projektima programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja kao i djelatnicima računovodstvenih službi koji su aktivno uključeni u provedbu projekata. 

Prezentaciju s održane radionice možete preuzeti na poveznici
08.06.2018.

Preporuke AMPEU za vođenje Erasmus+ projekata
Nastavno na održanu radionicu 11. svibnja za financijska pitanja u provedbi projekata iz programa Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe EU izdala je preporuke za vođenje Erasmus+ projekata. 
 
Radionica je bila namijenjena koordinatorima ili predstavnicima partnerskih visokih učilišta na projektima programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja kao i djelatnicima računovodstvenih službi koji su aktivno uključeni u provedbu projekata. Prezentaciju s održane radionice možete preuzeti na poveznici

Sukladno navedenom te postavljenim pitanjima na radionici izdane su preporuke koje možete preuzeti ovdje08.06.2018.

Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
Ministarstvo kulture izmjenilo je dosadašnji Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a prema kojem će hrvatski projektni partneri biti podržani u svim kategorijama programskih natječaja potprograma. 

Nakon javnog internetskog savjetovanja koje je trajalo od 26. veljače do 28. ožujka 2018. godine i analize pristiglih komentara te napravljenog Izvješća, novi Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama dana 16. svibnja 2018. godine, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte.Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura možete pogledati na poveznici
23.05.2018.

Prijave projekata putem sustava eFondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uspostavilo je sustav eFondovi kao novo sveobuhvatno informatičko rješenje za prijavu i provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
Prvi natječaj namijenjen znanstveno-istraživačkim organizacijama na koji se projekti prijavljuju putem sustava eFondovi je trenutno otvoreni natječaj „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, s rokom za prijavu 2. srpnja 2018. godine.
 
Vezano za korištenje sustava eFondovi, važno je naglasiti nekoliko novina u odnosu na prethodne sustave za prijavu projekata u Strukturnim fondovima (MIS):
 • korištenje sustava moguće je samo uz prijavu kroz Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) tj. e-Građani,
 • u sustav se nije moguće prijaviti putem AAI@EduHr identiteta već isključivo putem vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više (AAI@EduHr je sigurnosna razina 2),
 • prvu prijavu u sustav za pojedinu pravnu osobu uvijek mora izvršiti osoba koja je ovlaštena za zastupanje te pravne osobe,
 • nakon što osoba ovlaštena za zastupanje izvrši prvu prijavu u ime pravne osobe, ona može dodavati tzv. povezane osobe koje operativno rade na pojedinoj projektnoj prijavi odnosno projektu.
 
Sve detalje vezano uz prijavu i korištenje sustava eFondovi možete pročitati u Korisničkim uputama za korištenje sustava eFondovi.
 
Preporučamo svima koji razmišljaju o prijavi na natječaje raspisane kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. da detaljno pročitaju Korisničke upute i navedenu proceduru prijave u sustav eFondovi provedu čim prije jer je, obzirom na novinu sustava, realno očekivati tehničke poteškoće.Znanost s društvom i za društvo

 

Poziv Europske komisije za ekspertnu skupinu o umjetnoj inteligenciji otvoren je do 9.4.2018. Skupina će davati preporuke o razvoju politika povezanih s umjetnom inteligencijom, etičkim, pravnim i povezanim društvenim aspektima, uključujući društveno-ekonomske izazove. Uskoro će biti omogućeno dobrovoljno sudjelovanje dionika u AI Alliance putem on-line platforme.

 

Iskaz interesa za partnerstvom u projektima. Objavljeni su novi partnerski profili među kojima je i profil koordinatora iz Francuske, University of Angers za temu Supporting research organisations to implement gender equality plans. 

 

Engaging Society for Responsible Research and Innovation publikacija predstavlja alate za uključivanje građana i trećeg sktora u istraživanje te istraživačke i inovacijske politike 

 

Uključiva, inovativna i promišljena društva

 

Prijave izlaganja za Konferenciju o učinku društvenih i humanističkih znanosti tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem EU otvorene su do 31.5.2018., a prijave za eksperte na konferenciji do 9.4.2018. 

 

Prijave izlaganja za Konferenciju o učinku politika istraživanja i inovacija otvorene su do 15.5.2018.

 

Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities in Horizon 2020 Objavljen je kratki vodič i pregled tema za prijavitelje iz društvenih i humanističkih znanosti u Obzoru 2020. 

 
Objavljen poziv za prijavu zahtjeva za potporu temeljem Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Obzora 2020.

 

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne) objavljen je poziv za prijavu zahtjeva za potporu temeljem Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru programa Obzor 2020. 


U tekstu poziva nalaze se ključna pravila o načinu prijave, maksimalnim iznosima, izvještavanju i druge informacije relevantne za prijavitelje. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a za prijavu pojedine aktivnosti potrebno je poslati popunjeni Obrazac koji se nalazi u prilogu poziva na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Više o kriterijima i uvjetima poziva možete vidjeti OVDJE.
14.05.2018.

Poziv na radionicu „Odgovorno istraživanje i istraživački integritet te otvorena znanost u MSCA projektima“, 25. svibnja 2018., Zagreb


u okviru Obzor 2020. programa, a prvenstveno u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija stavljen je veliki naglasak na odgovorno istraživanje i istraživački integritet kao i na inicijativu Otvorene znanosti. Kako bi hrvatske korisnike upoznali sa specifičnostima ovih inicijativa te s mogućnostima kako ove inicijative najbolje uvrstiti u projektne prijedloge, Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s hrvatskim poglavljem Marie Curie Alumni Association-a organizira jednodnevnu radionicu.
 
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na radionicu „Odgovorno istraživanje i istraživački integritet te otvorena znanost u MSCA projektima“ koja će se održati u petak, 25. svibnja 2018. godine u hotelu Palace, Strossmayerov trg 10, Zagreb, s početkom registracije u 8:30 sati.
 
Radionica je namijenjena istraživačima, predstavnicima visokih učilišta, znanstvenih instituta, istraživačkih centara i drugih znanstvenih organizacija te predstavnicima industrije i privatnog sektora koji su zaineresirani za sudjelovanje u Marie Sklodowska – Curie akcijama.
 
Preliminarni program možete preuzeti OVDJE
 
Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice ovdje. Prijave su otvorene do utorka 22. svibnja 2018. godine.
 
U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..8.05.2018.

Dani otvorenih vrata EU projekata u Rijeci
Kao i prošle godine, Sveučilište u Rijeci uključuje se u inicijativu Dani otvorenih vrata EU projekatakoja će se održati u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2018. godine diljem Hrvatske. Manifestacija se organizira u sklopu tradicionalnog obilježavanja Europskoga tjedna na inicijativu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije. Dani otvorenih vrata EU projekata na Sveučilištu u Rijeci održat će se 9. i 11. svibnja. 

Cilj održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata je predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga. 

Dana 9. svibnja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, predstavit će se i najaviti Dani otvorenih vrata EU projekata u Rijeci. Otvorenje započinje u 10 sati u Dvorani 2. Osim toga, održat će se i predstavljanje Erasmus + projekta Promoting and supporting good governance in the European football agents industry na kojem je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci jedan od partnera. 

Također, Dani otvorenih vrata EU projekata obilježit će se i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 9. svibnja s početkom u 10 sati na Katedri za zdravstvenu ekologiju, Nastavni Zavod za javno zdravstvo, Krešimirova 52a (5. kat). Zainteresiranoj javnosti prezentirat će se EU projekti u kojima je sudjelovao Medicinski fakultet, odnosno njegove Katedra za zdravstvenu ekologiju i Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu iz programa MED, INTERREG i ERASMUS+. Više o događanju možete pogledati na poveznici. 
 
Nastavak Dana otvorenih vrata EU projekata koji će se održati 11. svibnja, Sveučilište u Rijeci organizira u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, a svi zainteresirani imat će mogućnost poslušati prezentacije uspješnih projekata Primorsko – goranske županije, Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te projekte STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka. Događanje će se održati u Akvariju restorana Kampus, Radmile Matejčić 5, s početkom u 10 sati. Sudjelovanje na događanju potrebno je prijaviti putem obrasca koji možete ispuniti ovdje.  
 
U nastavku su navedeni projekti koji će biti predstavljeni na Danima otvorenih vrata EU projekata. 

Primorsko - goranska županija: 
 • Energetska obnova zgrada Osnovnih škola u PGŽ, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.
 • Mala Barka 2, Interreg SLO-HR
 • FOCUS IN CD, Interreg Central Europe
 • STEM INTERAKTIV PRHG – Razvoj novih kurikuluma i digitalnih sadržaja, Europski socijalni fond
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: 
 • Promoting and supporting good governance in the European football agents industry, Erasmus+
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci: 
 • Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT, Erasmus+
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • ADRIATinn- An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs", IPA Program Jadranske prekogranične suradnje (Adriatic)
STEP RI znanstveno-tehnologijski park:
 • Enterprise Europe Network - EEN, Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)
 • Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model - iBLUE, Interreg Mediterranean 
 • Digital Life for Central Europe - digitalLIFE4CE, Interreg Central Europe  
 • Introducing service innovation into product manufacturing companies - THINGS+, Interreg Central Europe    
 • SYnergic Networking for innovativeness Enhancement of central european actoRs focused on hiGh-tech industry -  SYNERGY, Interreg Central Europe  
 • Adriatic Cultural Tourism Laboratories - ATLAS, Interreg ITA – CRO  
 • Bootcamp, Europski socijalni fond
 • CERIecon, Interreg Central Europe   
 
Nakon prezentacije projekata održat će se i vođeni obilazak CERIecon playparka u STEP RI znanstveno-tehnologijskom parku. Program za 11. svibnja možete pogledati ovdje.
 
Više o Danima otvorenih vrata EU projekta koji će se održati diljem Hrvatske možete pogledati na stranici strukturnifondovi.hr, a na poveznici možete vidjeti kako je bilo prošle godine na Danu otvorenih vrata EU projekata u Rijeci.
02.05.2018.

INFO RADIONICA - Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
Informativna radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.) održana je 19. travnja 2018. godine u Rijeci. 
 
Na radionici su potencijalni prijavitelji i partneri imali mogućnost saznati sve informacije o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata. Prezentacije s održanog info dana kao i odgovore na postavljena pitanja i svu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici.
 
Prvi set pitanja koji je objavljen možete pogledati ovdje

02.05.2018.

INTERREG ADRION predstavljanje poziva na dostavu projektnih prijedloga

Dana 24. travnja 2018. godine održan je informativni dan INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje s ciljem predstavljanja drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prioritetne osi 2.

Prezentacije možete preuzeti na mrežnim stranicama programa

Poziv će biti otvoren do 26. lipnja. 2018. godine do 15:00 (CET) sati (informacije o otvorenom pozivu). Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.

Za sve informacije i pitanja o ADRION programu možete kontaktirati nacionalnu kontakt osobu za INTERREG ADRION u Hrvatskoj odnosno gospodina Pavla Plamenca na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 01 644 7458. 
26.04.2018.

U Zagrebu održana konferencija „Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja“Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Europskom komisijom organizirala je konferenciju „Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja“ 25. travnja 2018. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.Ovaj je događaj organiziran sa svrhom smanjivanja broja pogrešaka kod prijavljivanja troškova Obzor 2020. projekata te podizanja svijesti unutar znanstvene zajednice o važnosti sprečavanja pogrešaka u izračunu različitih troškova projekata radi ubrzavanja plaćanja, izbjegavanja povrata neprihvatljivih troškova i plaćanja penala, ali i u svrhu pouzdanog i točnog financijskog izvještavanja. Predstavnici Europske komisije detaljnije su predstavili pravila prihvatljivosti troškova u projektima programa Obzor 2020. te tipične nalaze i strategiju provedbe revizija Europske komisije. Govornici na konferenciji bili su Ekke Van Vliet i David Mejuto iz Glavne uprave za istraživanje i razvoj pri Europskoj komisiji.

Konferencija je okupila oko 130 sudionika iz cijele Hrvatske kojima je ujedno omogućena razmjena iskustva te umrežavanje.Prezentacije s radionice dostupne su na poveznicama:

Ex -post audit Horizon 2020
Model Grant Agreement - FINANCIAL ISSUES
Ex-post audit Horizon 2020 – QUESTIONS
O2020 statistika Republike Hrvatske

20.04.2018.

Tjedan EU fondova
Od 24. do 27.travnja 2018. godine održat će se Tjedan EU fondova u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Događanje je zamišljeno na način da svaki dan budu predstavljeni određeni Operativni program ili Programi unije i to na različitim lokacijama (Zagreb, Šibenik i Marija Bistrica).

U četvrtak, 26. travnja 2018. moći ćete čuti više o mogućnostima financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., više o budućim pozivima te primjere uspješnih korisnika, a na samom ulazu u dvorane (poslovnog centra City Plaza Zagreb, Slavonska avenija 6) moći ćete posjetiti Sajam EU mogućnosti koji će se održati u razdoblju od 9 do 17 sati.

Cjelokupni program Tjedna EU fondova objavljen je na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Za sudjelovanje je obvezna prethodna prijava putem prijavnog obrasca.


09.04.2018.

INTERREG ADRION predstavljanje poziva na dostavu projektnih prijedloga

U sklopu INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje, ciljem predstavljanja drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prioritetne osi 2 u Zagrebu će se održati informativni dan 24. travnja 2018. godine. 

Info dan će se odviti u dva dijela: u prvom dijelu će se predstaviti otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga, a u drugom dijelu prijavitelji i potencijalni prijavitelji će imati priliku predstaviti svoje projektne ideje (nacrt programa info dana). 

Svoje sudjelovanje na informativnom danu možete prijaviti do 19. travnja putem poveznice.

Više informacija o informativnom danu može se naći na mrežnim stranicama programa
 

03.04.2018.


Najava EU IPR Helpdesk webinara:

Preporuča se da izvršite prijave po otvorenju prijava. Broj sudionika je ograničen te se slobodna mjesta ubrzo nakon otvaranja popune.

03.04.2018.


Obzor 2020. komunikacijska kampanja za pravna i financijska pitanja održat će se 25.4.2018. u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU i Europske komisije. Registrirati se možete do 10. travnja 2018. godine ovdje.


19.03.2018.

Informativna radionica u sklopu Poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Informativna radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.) održat će se 19. travnja 2018. godine u Rijeci u zgradi Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, Dvorana 003. Predviđeno trajanje radionice je od 9 do 16 sati. 
 
Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata. 
 
U obzir će se uzimati prijave pristigle do 30. ožujka 2018. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.
 
Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac. 
 
Više informacija o samom Pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.
12.03.2018.

Poziv na prijavu za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine
Tijekom 2018. godine organizirat će se aktivnosti i inicijative na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kojima će se šira javnost nastojati zainteresirati za kulturnu baštinu i aktivno uključivanje u što veći broj događanja prema unaprijed definiranim temama.
 
Opći cilj je poticanje dijeljenja i uvažavanja Europske kulturne baštine, podizanje svijesti o našoj zajedničkoj povijesti i vrijednostima, kao i jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru. 
 
Svi korisnici tekućih Erasmus + projekata, inicijativa ili događanja koji pridonose postizanju jednog ili više ciljeva Europske godine kulturne baštine mogu se prijaviti za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine. 
 
Oznaka Europske kulturne baštine daje pravo na korištenje vizualnog identiteta Europske godine kulturne baštine, uključujući logotip, slogan i hashtag, te će Erasmus + korisnicima pružiti povećanu vidljivost kroz promociju događanja na nacionalnoj i europskoj web stranici Europske godine kulturne baštine.
 
Oznaka se može dodijeliti za kulturna događanja ili nastupe, uz medijska događanja, izložbe, emisije; informativne, obrazovne ili kampanje podizanja svijesti; festivale, uključujući filmske festivale; konferencije, simpozije, rasprave na forumima; studije i istraživanja; radionice i usavršavanja; istraživačke aktivnosti; posjete i razmjene; kao i digitalne projekate i slično. 
 
Za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine korisnici Erasmus+ projekata trebaju ispuniti prijavni obrazac. Inicijative su prihvatljive za dodjelu oznake ako se odvijaju u razdoblju od 7. prosinca 2017. godine do 31. prosinca 2018. godine i doprinose postizanju jednog ili više ciljeva Europske godine kulturne baštine, kao što je navedeno u člancima 2. i 3. Odluke. 
 
Sve ostale informacije možete pročitajte na sljedećoj poveznici te u Smjernicama za dobivanje oznake Europske godine kulturne baštine. 12.03.2018.


Otvoren poziv na dostavu prijava za potporu prijave na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu programa Obzor 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru programa Obzor 2020. te raspisalo poziv na dostavu prijava za potporu. 
Cilj navedene Odluke  je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020.

OPĆA PRAVILA
Prijavitelji u okviru ove mjere mogu biti:
a) svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
b) mikro, mali i srednji poduzetnici.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere:
a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:
 1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga,
 6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.
 Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:
 • za aktivnosti pod točkama 1., 2., 3. i 5. do 5.000,00 HRK po aktivnosti
 • za aktivnosti pod točkama  4. i. 6. do 10.000,00  HRK po aktivnosti
Prihvatljivi troškovi za aktivnosti pod točkama 1. - 3. te 5.:
 • putovanja javnim prijevozom
 • smještaja i/ili
 • kotizacije.
b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije
Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.
Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u drugom krugu evaluacije.
 
Odluku o dodjeli sredstava pojedinom korisniku donosi, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državni tajnik nadležan za znanost, a temeljem prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.
Nakon dobivene potpore obvezno je izvještavanje (30 dana od dana završetka aktivnosti)
U slučaju da korisnik nakon dobivene financijske podrške, ne podnese projektnu prijavu na poziv raspisan u okviru Obzor 2020. programa, korisnik gubi mogućnost korištenja nove financijske podrške temeljem ove mjere na rok od 12 mjeseci od dana završetka poziva raspisanog u okviru programa Obzor 2020. na koji se prijavitelj u Obrascu obvezao prijaviti.

Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave pozivado iskorištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.

Više informacija o Pozivu kao i prijavni obrazac možete pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
16.02.2018.

Obzor 2020. obavijesti

-  Javno savjetovanje Europske komisije o prijedlogu preporuka Vijeća o promicanju uzajamnog priznavanja kvalifikacija i razdoblja studiranja u inozemstvu. Europska komisija poziva sve dionike da iskažu svoje mišljenje i sugestije putem upitnika. Savjetovanje je otvoreno do 19. veljače 2018. godine.
 
-  Dan koordinatora u Bruxellesu - Europska komisija će 22. veljače 2018. godine organizirati Dan koordinatora u Bruxellesu, s početkom u 9.30 sati i trajanjem do 17.00 sati. Događaj je namijenjen prvenstveno koordinatorima projekata u Obzoru 2020., koji se pripremaju na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Komisija je omogućila i live stream s događaja, za koji ne treba posebna prijava. Više informacija dostupno je ovdje.
 
-  Informativni dan za područje Mala i srednja poduzeća Obzora 2020. održat će se u petak 23. veljače 2018. s početkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb. Više informacija dostupno je ovdje.
 
Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti moguće je konzultirati mrežne stranice Obzora 2020.EURAXESS.hr portala kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe18.01.2018.
18.01.2018.

PARTNER SEARCH
15.01.2018.

FULLBRIGHT SPECIALIST PROGRAM

Agencija za mobilnost i programe EU obaviještava sve zainteresirane da je Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu objavilo natječaj "Fulbright Specialist Program" koji hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama nudi mogućnost ugošćivanja američkih predavača i znanstvenika na razdoblje od 2 do 6 tjedana.

Ovdje se nalazi poveznica na natječaj u kojem se nalaze sve relevantne informacije: https://hr.usembassy.gov/fulbright-specialist-program/.
 
 
Ako imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte slijedeću osobu:
 
Ivan Alić
Stručni suradnik u Odjelu za visoko obrazovanje
Expert Associate in the Department for Higher Education
(uredovno vrijeme: 10-12h i 14-15h)
Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes


Adresa / Address:
Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
tel  +385 (0)1 5005 955
fax +385 (0)1 5005 699

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.mobilnost.hr13.12.2017.

 

Nacionalni informativni dan Obzora 2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva - DODATNE INFORMACIJE i PREZENTACIJE


Nastavno na prethodno objavljene informacije s Nacionalnog info dana Obzor2020 za područje Eurpa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva, održanog 17 studenoga 2017. u Zagrebu, objavljujemo dodatne infomracije i prezentacije s istoga.

Obzor 2020. radni program za 2018.-2020. SC6

SSH integracija

Dostupna je i video prezentacija s info dana Europske komisije za navedeno područje održanog u Bruxellesu 14.11.2017. godine na slijedećoj poveznici: 

Materials from the SC6 2018 Information Day and Brokerage Event 


Također se pozivaju svi zainteresirani za sudjelovanje na Informativnom danu "Društveno-ekonomske i kulturne transformacije" u programu Obzor 2020 koji će se održati 15. prosinca (vidi objavu niže).
13.12.2017.


Korisne informacije vezane uz Marie Sklodowska-Curie akcije te ostale obavijesti vezane uz program Obzor 2020. 


Mladi istraživači
 
·         MSCA ITN konzorcij EuroAgeism zapošljava 15 mladih istraživača u okviru multidisciplinarnog projekta koji uključuje područja psihologije, sociologije, političkih znanosti, socijalnog rada, ekonomije, farmacije, gerontologije, antropologije, rodne studije, studije rada, prava i ostala srodna područja. Rok za prijavu je 31. siječnja 2018. Više informacija dostupno je ovdje.
 
·         MSCA ITN konzorcij “Innovative Hearing Aid Research – Ecological Conditions and Outcome Measures” (HEAR-ECO) zapošljava 6 mladih istraživača koji će se osposobiti u području tehnologije, psihologije, fiziologije i audiologije. Rok za prijavu je 6. siječnja 2018. Više informacija dostupno je ovdje.
 
Na EURAXESS portalu (ovdje) trenutno je objavljeno preko 170 radnih mjesta za mlade istraživače koji uključuju doktorske studije u okviru MSCA Mreža za inovativno osposobljavanje ili MSCA COFUND-a.
 
Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN)
 
Rok za prijavu Inovativnih mreža za osposobljavanje (ITN) u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija je  17. siječnja 2018. godine.
 
Korisna dokumentacija za pisanje ITN projektnog prijedloga:
·         EK je objavila najčešća pitanja i odgovore vezane uz prijavu ITN projekata (dostupna ovdje).
·         Najčešći nedostaci u ITN projektima, koji mogu biti od pomoći prilikom pisanja projektnog prijedloga dostupni su ovdje.
 
Agencija za mobilnost i programe EU pruža uslugu čitanja projektnih prijedloga uz napomenu da nisu u mogućnosti ulaziti u znanstveni sadržaj projektne prijave, te će se komentari odnositi na strukturu prijave kao i na sadržaj vezan uz neznanstvene kriterije evaluacije (učinak i implementacija). Projektne prijedloge se može dostaviti zaključno do petka 12. siječnja 2018. godine. Za dodatna savjetovanja (individualna savjetovanja, e-mail ili telefonska savjetovanja) kontaktirati AMPEU.
 
Mogućnost uključivanja u konzorcijske istraživačke projekte
 
Novi iskazi interesa za partnerstvo unutar Mreža za inovativno osposobljavanje - rok u 2018.:
 
·         TED University, Turska (područje interesa: ekonomske i društveno-humanističke znanosti)
·         Caucasus University, Gruzija (područje interesa: poduzetništvo, inovacija i komercijalizacija)
·         Španjolska tvrtka u okviru ITN konzorcija (MOBIOSYS projekt) traži tvrtku koja pruža online trening module o prenosivim vještinama
 
Iskazi partnerstva, prema dostupnim interesima, redovito se ažuriraju.
 
Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenog MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, slobodno nam pošaljite ispunjeni partnerski profil na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ga proslijedili našim kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.
 
 
Ostale Obzor 2020. obavijesti
 
·         Obzor 2020. MSCA certifikat
Svi Marie Cuire istraživači, neovisno o vrsti projekta na kojem su sudjelovali (Individualne stipendije, Mreže za inovativno osposobljavanje, RISE ili COFUND) te jesu li sudjelovali u FP7 ili Obzor 2020. programu, mogu zatražiti Marie Curie certifikat kojim se potvrđuje njihovo financiranje, a koji ujedno može poslužiti kao jedinstvena dopuna životopisa istraživača. Istraživači mogu zatražiti certifikat od projektnog menadžera u instituciji koordinatora projekta ili putem mrežne stranice Europskog istraživačkog prostora, odnosno ovdje.
 
·         Info dan EU programi – natječaji u 2018., 18. prosinca 2017., Filozofski fakultet u Zagrebu
U ponedjeljak 18. prosinca od 13 do 15.30 sati u Konferencijsku dvoranu na II katu Knjižnice, Filozofskog fakulteta u Zagrebu bit će predstavljeni natječaji u 2018. godini u okviru nekoliko europskih programa:
ü  Natječaji iz programa Obzor 2020. Europa u promjenjivom društvu – uključiva, inovativna i promišljena društva i Znanost s i za društvo
ü  Erasmus + projekt DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics
ü  Iskustvo  pisanja projektnog prijedloga Rural 3.0 – Service Learning for the Rural Development.
Program je dostupan ovdje, dok se prijaviti možete ovdje.
 
·         ENRICH in China Webinar, 19. prosinca 2017.
ENRICH China je inicijativa EU koja omogućava brži i lakši pristup istraživačkoj infrastrukturi i kineskom tržištu za prijavitelje Obzor 2020. programa. Iako je prvotno namijenjena znanstvenoj zajednici, sudjelovanje je otvoreno i prema poslovnom sektoru. U okviru ENRICH in China inicijative organizira se javno dostupan i besplatni webinar kako bi se predstavile  istraživačke i inovacijske mogućnosti suradnje Europske Unije i Kine. Više informacija dostupno je ovdje.
 
·         Javno savjetovanje Europske komisije o zajedničkom viznom režimu (Šengenska viza)
Europska komisija poziva na javno savjetovanje vezano o zajedničkom viznom režimu. Cilj savjetovanja je prikupiti iskustva i sugestije građana i organizacija za proces prijave Šengenske vize (do 90 dana). Posebno se pozivaju stranci koji su imali iskustva prijave za Šengensku vizu u zadnjih 5 godina.  Savjetovanje je otvoreno do 2. veljače 2018. godine te je dostupno ovdje.
 
·         The Polish Institute of Advanced Studies raspisuje natječaj za kratkotrajne stipendije
Poljski institut naprednih studija raspisuje natječaj za istraživačke stipendije u trajanju od 5 do 10 mjeseci. Stipendije su dostupne za mlađe i iskusne poslijedokotrande. Rok za prijavu  je 30. prosinca 2017. godine. Više informacija dostupno je ovdje.
 
Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti slobodni smo Vas uputiti na mrežne stranice Obzora 2020.EURAXESS.hr portala kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe.
 
 
Za dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU.06.12.2017.

Informativni dan "Društveno-ekonomske i kulturne transformacije" u programu Obzor 2020.

Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci i Agencija za mobilnost i programe EU pozivaju vas na Informativni dan "Društveno-ekonomske i kulturne transformacije" u programu Obzor 2020., koji će bit održan dana 15. prosinca 2017. godine u Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka.
 
Informativni dan bit će usmjeren na područja programa Obzor 2020.:
Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies), te
Znanost s i za društvo (Science with and for Society). 
 
Područja odnosno ključne riječi obuhvaćene natječajima su: cultural heritage, social cohesion, employment, education, digitisation, cities, cultural tourism, creative cultural industries (CCI), economy, governance, international protection and asylum systems, trust, inter-disciplinarity and SSH integration, gender, public engagement, ethics, open science, itd.
 
Program informativnog dana će biti zanimljiv znanstvenicima, organizacijama civilnog društva, lokalnoj upravi i samoupravi.
 
Informativni dan započet će u 12.00 sati prema sljedećem programu:
 • - prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, članica Programskog odbora „Uključiva, inovativna i promišljena društva“ , uvodna riječ;
 •  
 • - Marina Pražetina, Obzor 2020. nacionalna kontakt osoba za područja „Uključiva, inovativna i promišljena društva“, „Znanost s i za društvo“, Teme Obzor 2020. natječaja: Društveno-ekonomske i kulturne transformacije;
 •  
 • - prof. dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, iskustva kroz sudjelovanje u Obzor 2020. projektu „eConfidence“;
 •  
 • - Mirna Karzen, Laboratorij za društvene inovacije (Social Innovation Laboratory, SIL), iskustva kroz sudjelovanje u Obzor 2020. projektu „SIC - Social Innovation Community“.
   
Očekivano trajanje programa je 2 sata.
 
Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem online obrasca u kojemu je moguće i postaviti konkretna pitanja na koja će govornici odgovoriti tijekom informativnog dana. 

Prijaviti se možete do 14. prosinca 2017. godine do 12.00 sati.
 
Nadamo se da ćete ovu priliku sudjelovanja na informativnom danu iskoristiti za umrežavanje i što bolju pripremu projektnih prijedloga.

04.12.2017.

Obavijest o najnovijim mogućnostima pridruživanja projektnim konzorcijima za neke od tema Obzor 2020. programa 13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2018-20 i 16. Science with and for society 2018-20 te prezentacije s info dana u Bruxellesu i Hrvatskoj.
 
1) zainteresiranima za ulazak u konzorcij za nove teme natječaja MIGRATION, TRANSFORMATION i GOVERNANCE radnog programa 13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2018-20 preporuka je da pogledaju prezentacije i ukoliko imaju potrebne ekspertize javiti se sljedećim koordinatorima. Neki od njih eksplicitno su naveli da žele uvrstiti partnerske institucije iz Hrvatske u konzorcij:

Flash presentation session
01. Dr. Julia Muraszkiewicz, Trilateral Research Ltd.
02. Dr. Aisling Tuite, Waterford Institute of Technology
03. Carmen Bobeanu, BEIA Consult International
04. Ourania Xylouri, Athens Lifelong Learning Institute
05. Alexandru Stan, IN2 Digital Innovations
06. Alicja R. Sadownik, Western Norway University of Applied Sciences
07. Belen Chinchilla, University of Cadiz
08. Dr. Halleli Pinson, Ben-Gurion University
09. Prof. Lynn Jamieson, University of Edinburgh
10. Monica Florea, SIVECO Romania

Koordinator iz Francuske CNRS, zainteresiran je za suradnju s hrvatskim timovima koji se bave temom migracija te se možete izravno javiti s iskazom interesa za temu MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios nacionalnoj kontakt osobi za Obzor 2020, Marina Pražetina, Viša stručna savjetnica u Odjelu za Obzor 2020., T: +385 (0)1 5542064, F: +385 (0)1 5005699, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
 
Video snimka i prezentacije s info dana Europske komisije u Bruxellesu nalaze se ovdje:
Information session presentations
01. Calls MIGRATION, TRANSFORMATIONS, GOVERNANCE
02. Mid-term evaluation process
03. SSH integration in Horizon 2020
04. Video recording of the morning session

Informacije o održanom info danu u Hrvatskoj nalaze se ovdje.Za ulazak u konzorcij za nove teme radnog programa 16. Science with and for society 2018-20 otvorena je prijava za umrežavanje koje će se održati 29.1.2018. u Bruxellesu http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/Sveučilište u Strasbourgu traži partnere za H2020 - SwaftS/gender equality za temu SwaftS-09-2018-2019 : Supporting research organisations to implement gender equality plans s rokom prijave 10. travnja 2018.http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf  Traže organizacije koje financiraju istraživanja, akademske partnere i organizacije zainteresirane za gender equality, uključujući EU13 zemlje. U privitku se nalaze svi detalji.
 
U privitku se nalazi i prazan partnerski profil. Ukoliko tražite koordinatore ili partnera za neku od tema ovog programa i želite da se isti proslijedi na mrežu NCP kolega u EU, popunite partnerski profil i pošaljite ga nacionalnoj kontak osobi za Obzor 2020.

files/2017_Consortium_search-academics_SwafS0920182020.pdf

files/2017_Consortium_search-PO_SwafS0920182020.pdf

files/2017_Consortium_search-RFO_SwafS0920182020.pdf


Science with and for Society partner search form 2018
22.11.2017.


Održan nacionalni informativni dan Obzora 2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva

Na informativnom danu, održanom 17. studenoga 2017. godine na Sveučilištu u Zagrebu predstavnica Europske komisije, Raffaella Greco Tonegutti predstavila je teme novog radnog programa za 2018.-2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva. Pregled svih tema predstavljenog novog radnog programa možete pronaći ovdje. Tema su grupirane u 3 nova natječaja:

 1. MIGRATION
 2. SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
 3. GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Program info dana obuhvatio je i pregled sudjelovanja, usluge potpore, savjete evaluatora te  primjere uspješnih Obzor 2020. projekata. Također, video s info dana Europske komisije za područje „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva održanog u Bruxellesu 14.11.2017. dostupan je ovdje.

Prezentacije s informativnog dana:

Obzor 2020 sudjelovanje i usluge potpore

Iskustvo evaluatora Obzor 2020.

Obzor 2020. projekt DARE

Obzor 2020. projekt ACCOMPLISSH

Obzor 2020. projekt COURAGE

Obzor 2020. projekt YOUNG-ADULLLT

Obzor 2020. projekt DOIT

13.11.2017.

E – savjetovanje za poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“
Na portalu e-Savjetovanje započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije".
 
Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju potencijalnih prijavitelja/partnera na kriterije prihvatljivosti i ostale zahtjeve postupka dodjele i zahtjeve za provedbu projekata kako bi poziv bio prilagođen specifičnim sektorskim potrebama znanstvene zajednice i kako bi zahtjeve u smislu obaveza u provedbi i postizanja rezultata prijaviteljima/partnerima što je više moguće olakšali.
 
Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na nacrt Uputa uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje na sljedećoj poveznici. 

Rok za dostavu komentara, primjedbi i prijedloga na javno savjetovanje je 11. studenoga 2017.06.11.2017. 

Obzor 2020.: Objavljeni radni programi

Objavljeni su radni programi svih područja u sklopu programa Obzor 2020. Radne programe se može pregledati na mrežnim stranicama Participant Portala

Koristan vodič kroz program, H2020 Online Manual, sadrži upute o cijelom projektnom ciklusu, od pretraživanja natječaja do svih dijelova provedbe projekta. Korisno je pregledati i
predloške prijavnih obrazacapredloške evaluacijskih obrazaca ili predloške izvješća
statistiku dosadašnjih Obzor 2020 prijava i uspješnih projekata.

06.11.2017.

Otvorene prijave za Obzor 2020. info dan 17.11.2017. 

Agencija za mobilnost i programe EU pozivam sve zainteresirane na Nacionalni informativni danu za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva Obzora 2020. Info dan će se održati u petak 17. studenoga 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 10:00 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijava je moguća putem poveznice OVDJE do srijede 15.11.2017. Zbog ograničenog broj mjesta registracija je obavezna.
 
Na informativnom danu predstavnica iz Europske komisije predstavit će teme novog radnog programa za 2018.-2020. za područje Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva, grupirane u 3 nova natječaja:
 
 1. MIGRATION
 2. SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
 3. GOVERNANCE FOR THE FUTURE
 
Preliminarni program možete pronaći ovdje, obuhvatit će primjere uspješnih Obzor 2020. projekata, pregled sudjelovanja i usluge potpore te savjete evaluatora.

Sva dodatna pitanja može se uputiti na: 
 
Marina Pražetina
Viša stručna savjetnica u Odjelu za Obzor 2020.
Senior Adviser in the Department for Horizon 2020
 
Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt: Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva; Znanost s društvom i za društvo
Horizon 2020 National Contact Point, Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies; Science with and for Society
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes

Adresa / Address:
Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
T: +385 (0)1 5542064
F: +385 (0)1 5005699
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.mobilnost.hr
www.obzor2020.hr
18.10.2017.

Tribina pod nazivom ''Mirenje kao saveznik u rješavanju sporova i konflikata'

U sklopu Tjedna mirenja u ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 17 sati u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, bit će održana tribina pod nazivom ''Mirenje kao saveznik u rješavanju sporova i konflikata''.
 
Na tribini će, među ostalim stručnjacima, sudjelovati prof. dr. sc. Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci.
 
Više o tribini možete saznati na mrežnim stranicama Sveučilišta.
 
Pozvani su svi zainteresirani.
13.10.2017.


Konferencija "Dani regionalnoga razvoja i fondova EU"
U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 5. do 7. listopada u Šibeniku je održana konferencija Dani regionalnoga razvoja i EU fondova. 

Predstavnici SAFU-a održali su predavanje „SAFU u 2017. godini - od prijave do provedbe“ na kojem su predstavljene aktivnosti tijekom 2017. godine, kako ugovoriti projekt u tri ključna koraka te na što je bitno fokusirati se kako bi provedba projekta, a samim time i dokazivanje prihvatljivosti troškova bilo uspješno. Također, predstavljene su najčešće pogreške u financijskom izvješćivanju i na što je potrebno obratiti pozornost kako bi Korisniku izvješćivanje o nastalim troškovima bilo jednostavnije i lakše. 

Cilj izlaganja bio je dati i kratak pregled obveza Korisnika bespovratnih sredstava u postupku javne nabave te uvid u upravljanje nepravilnostima koje obuhvaća aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti. Prezentaciju "SAFU u 2017. godini - od prijave do provedbe" možete preuzeti ovdje.
13.10.2017.

Obzor 2020.: Objavljeni nacrti radnih programa za 2018.-2020. 
U tijeku je priprema posljednjih radnih programa Obzora 2020., za period od 2018.-2020. godine, a službeno usvajanje predviđeno je tijekom listopada ove godine.

Gotovo svi nacrti radnih programa mogu se pronaći na službenim stranicama Europske komisije. Trenutno nedostaju radni programi za područja "Pristup rizičnom financiranju", "Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana" te "Širenje izvrsnosti i sudjelovanja". 

Potrebno je voditi računa o tome da Europska komisija ne jamči potpunu točnost informacija o natječajima i temama koje su navedene u neslužbenim verzijama radnih programa te postoji mogućnost izmjena do službenog usvajanja. 
09.10.2017.

Nacionalni info dan Interreg CENTRAL EUROPE

Nacionalni info dan za Interreg CENTRAL EUROPE održan je 4. listopada 2017. godine u Zagrebu u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na treći poziv.

Rok za prijavu projekata na ovaj Poziv otvoren je do 25. siječnja 2018. godine. 

Prezentacije s održanog info dana možete preuzeti u nastavku: 

05.10.2017.

Predstavljanje rezultata javnog savjetovanja u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je predstavljanje rezultata javnog savjetovanja u sklopu srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020. i Nacrta stajališta Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu EU-a za istraživanje i razvoj za razdoblje nakon 2020. godine (FP9). 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja prikupilo je anketnim upitnikom u razdoblju od 27. travnja do 15. svibnja 2017. godine iskustva i prijedloge hrvatskih znanstvenika i drugih dionika u sustavu znanosti za unapređenje dosadašnjeg sudjelovanja u programu Obzor 2020., ali i prijedloge za promjene u razdoblju nakon 2020. godine.
 
Na temelju rezultata navedenoga upitnika i drugih pokazatelja o rezultatima sudjelovanja hrvatskih institucija u aktivnostima i akcijama u sklopu programa FP7 i Obzor 2020., Ministarstvo je uz pomoć članova Programskog odbora za Obzor 2020. izradilo Nacrt stajališta Republike Hrvatske o novome Okvirnom programu EU-a za istraživanje i razvoj za razdoblje nakon 2020. godine (FP9).

Prezentaciju s održanog predstavljanja rezultata javnog savjetovanja možete preuzeti ovdje

05.10.2017.

Poziv na radionicu Mogućnosti prijave projektnog prijedloga u okviru MSCA ITN, 19. listopada 2017. godine u Zagrebu 
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira promociju međunarodne i međusektorske suradnje kroz projekte doktorskih studija i osposobljavanja u okviru Mreža za inovativno osposobljavanje (ITN –Innovative Training Networks) Marie Sklodowska – Curie akcija te poziva sve zainteresirane na radionicu Mogućnosti prijave projektnog prijedloga u okviru Mreža za inovativno osposobljavanje (ITN), koja će se održati u četvrtak 19. listopada 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, s početkom u 8:30 sati.
 
 
Radionica će biti organizirama u okviru Net4Mobility mrežnog projekta Obzor 2020. nacionalnih osoba za kontakt za Marie Sklodowska – Curie akcije te će biti međunarodnog karaktera i na engleskom jeziku.
 
 
Cilj radionice je upoznati sudionike s mogućnostima i pravilima natječaja ITN-a, postupkom evaluacije projekta, pružiti praktične savjete pri izradi projektnih prijedloga.
 
 
Radionicu će voditi prof. dr. sc. Donatella Verbanac, dugogodišnja evaluatorica Marie Skłodowska - Curie projektnih prijedloga te Sandra Vidović, nacionalna osoba za kontakt za Marie Skłodowska - Curie akcije. Profesor Godran Lauc, predstaviti će svoja iskustva uključivanja u konzorcije, postupka pisanja projekta te provedbe GlySign projekta, prvog Europskog industrijskog doktorata u Hrvatskoj.
 
 
Preliminarni program se nalazi u privitku. 
 
 
Radionica je prvenstveno namijenjena predstavnicima visokih učilišta, znanstvenih instituta, istraživačkih centara i drugih znanstvenih organizacija, predstavnicima industrije i privatnog sektora te istraživačima i administrativnom osoblju uključenom u postupak pisanja i prijave projektnih prijedloga.

Sudjelovanje na informativnom danu je besplatno, a prijava je moguća putem sljedeće poveznice ovdje.
 
Prijave su otvorene do ponedjeljka 16. listopada 2017. godine.
02.10.2017.MSCA i Obzor 2020. informacije

 • Otvoreni COFUND projekti u Španjolskoj za mlade i iskusne istraživače
Ako ste zainteresirani za prijavu projekta u okviru COFUND doktorskog programa ili u okviru programa stipendiranja za poslijedoktorande, na ovoj poveznici dostupan je popis svih trenutno otvorenih te popis COFUND projekta koji će biti otvoreni u 2018., a čije su organizacije domaćini u Španjolskoj. U dokumentu je navedeno 6 doktorskih programa te 9 programa stipendiranja. Prema MSCA pravilima, svi navedeni programi nude zapošljavanje za vrijeme trajanja projekta.
 
Mladi istraživači
Na EURAXESS portalu (ovdje) trenutno je objavljeno preko 170 radnih mjesta za mlade istraživače koji uključuju istraživačke projekte za doktorske studije u okviru MSCA Mreža za inovativno osposobljavanje ili MSCA COFUND. Zastupljena su sva znanstvena područja - od tehničkih, bioloških, prirodnih, informacijskih do društveno – humanističkih znanosti.
 
Iskusni istraživači

 • TLRH-Visiting Research Fellowship COFUND Programme, Irska
MSCA COFUND program TLRH-Visiting Research Fellowship nudi jednogodišnje istraživačke projekte za iskusne istraživače u okviru Trinity Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute. Natječaj je otvoren do 20. listopada 2017., a više informacija dostupno je ovdje.
 
Najava natječaja za konzorcijske projekte – ITN i RISE
MSCA Radni program za period od 2018. do 2020. je u zadnjoj fazi pripreme te se objava očekuje u prvoj polovici listopada 2017. Prvi natječaji koji će biti dostupni su natječaj za Mreže za inovativno osposobljavanje - ITN (sredina listopada) te za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija - RISE (sredina studenog). Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava, kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva
Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenih MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, slobodno nam pošaljite ispunjeni partnerski profil na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  kako bi ga proslijedili našim kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.
 

 • Najava radionice za Mreže za inovativno osposobljavanje (MSCA ITN), Zagreb, 19. listopada 2017.
Agencija za mobilnost i programe EU organizira radionicu posvećenu MSCA Mrežama za inovativno osposobljavanje. Cilj radionice je upoznati sudionike s mogućnostima konzorcijskih projekata, industrijskih doktorata te dati korisne savjete za pisanje projektnih prijedloga. Program i pozivi će biti poslani pravovremeno.
 

 • Najava informativnog dana za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija (MSCA RISE), Zagreb, 17. studenog 2017.
Agencija za mobilnost i programe EU, u suradnji s Izvršnom agencijom za istraživanje Europske komisije, organizira informativni dan na temu Razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija. Info dan će dodatno biti posvećen suradnji akademskog i industrijskog sektora. Program i pozivi će biti poslani pravovremeno.
 
 
Ostale Obzor 2020. obavijesti
 

 • Webinar ''What does Open Science really mean?'', 3. listopada 2017., početak u 13:30
Marie Curie Alumni Association, u suradnji s EuroScientist, 3. listopada 2017. organizira okrugli stol na kojem će sudjelovati predstavnici Europske komisije, FOSTER projekta, Open Science Policy platforme te ostalih dionika. Okruglom stolu moguće se priključiti putem webinara. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prethodna registracija. Više informacija dostupno je ovdje.
 

 • Održana radionica na temu Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC), 28.9.2017.
Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu organizirala je poludnevnu Obzor 2020. radionicu „Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)“. Prva je to radionica takvog tipa organizirana u Republici Hrvatskoj, no zahvaljujući velikom interesu potencijalnih prijavitelja projektnih prijedloga u okviru ERC-a, slične radionice će se svakako organizirat i u nadolazećem razdoblju. Više informacija dostupno je ovdje.
 

 • Postanite i Vi evaluator Europske komisije za Obzor 2020.!
Europska komisija traži stručnjake za evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Registracija je otvorena za stručnjake iz svih područja znanosti neovisno o državljanstvu, a dovoljno je registrirati se na Portalu za sudionike (Participant Portal) te otvoriti EU Login korisnički račun. Više informacija dostupno je ovdje.        
 
Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti slobodni smo Vas uputiti na mrežne stranice Obzora 2020.,  EURAXESS.hr portala kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe.

28.09.2017.

Ured za projekte - nova lokacija

Obavještavamo sve djelatnike i studente da se od 02. listopada 2017. godine Ured za projekte nalazi u sobi F-114 (1. kat).


20.09.2017.

Nacionalni info dan za Interreg CENTRAL EUROPE 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na treći poziv.

Radionica će biti održana 4. listopada 2017. s početkom u 10 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dvorana na 5. katu (Miramarska cesta 22, Zagreb), a detaljan program možete pogledati ovdje.
Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca.


 


13.09.2017.

Objavljena baza rezultata projekata Erasmus+

Platforma sadrži opise svih projekata koji se financiraju u okviru programa, kontaktne podatke organizacija koje u njima sudjeluju, kao i rezultate završenih projekata i poveznice na pripadajuće mrežne stranice. 


Svi posjetitelji platforme mogu pretraživati bazu uz pomoć dostupnih kriterija (prema programu, godini, državi, ključnoj riječi, ...) kako bi pronašli odgovarajući projekt.

Platformu možete pretraživati na sljedećoj poveznici.
 
13.09.2017.

Radionica "Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)"
Radionica Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC) održat će se 28. rujna 2017. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu s početkom u 10 sati. 

Radionica je namijenjena budućim prijaviteljima na natječaje Europskog istraživačkog vijeća u sklopu programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.       

Rok za prijavu je četvrtak, 21. rujna 2017. godine, a prijaviti se možete putem poveznice.