O Uredu za projekte i međunarodnu suradnju

 

Ured za projekte i međunarodnu suradnju sastavni je dio stručnih službi Filozofskog fakulteta u Rijeci te kao ustrojbena jedinica vrši koordinaciju i nadzor aktivnosti, poglavito u području projektnog menadžmenta, međunarodne suradnje te mobilnosti studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja.
 

Osnovna zadaća Ureda je pružiti administrativnu i tehničku pomoć korisnicima u procesima planiranja, prijavljivanja te tijekom provedbe znanstvenoistraživačkih projekata te drugih aktivnosti. Ured je i referentna točka suradnje s inozemnim sveučilištima i institucijama te drugim subjektima te kroz svoje aktivnosti predstavlja poveznicu između svih sudionika u tim procesima.

Ured prati i relevantne informacije o mogućnostima i izvorima financiranja (EU fondovi, nacionalna i druga sredstva i programi) znanstvenoistraživačkih projekata i aktivnosti na više različitih razina te dostupne informacije prosljeđuje krajnjim korisnicima.
 

Jedna od zadaća Ureda je i praćenje mobilnosti, kako studenata, tako i nastavnog i nenastavnog osoblja kroz program ERASMUS+ (mobilnosti u svrhu studija, stručne prakse, mobilnost u svrhu održavanja nastave te stručnog usavršavanja) u oba smjera mobilnosti (dolazna mobilnost i odlazna mobilnost) pri čemu se vode evidencije mobilnosti, vrše pripremne aktivnosti za prijem studenata na studije (priprema dokumentacije, ugovaranje programa mobilnosti, informativni dani, prijem dolaznih/odlaznih studenata i osoblja i pomoć pri različitim procedurama te se na osnovu istih izrađuju evidencije i statistike. Uz mobilnost u okviru ERASMUS+ programa, Ured prati i mobilnosti unutar stipendijskih programa Fullbright te Newelpro
 
Uz prije navedeno, Ured priprema i organizira stručne sastanke, radionice, prezentacije i edukativna događanja te vrši i funkciju odnosa s javnošću fakulteta o međunarodnoj suradnji.