Erasmus+ studentska mobilnost
 09.03.2021.

ERASMUS+ studentska mobilnost - online predstavljanje i infoPridružite se online i saznajte sve što vas zanima o programu Erasmus mobilnosti. Dobrodošli su studenti i osoblje! Erasmus informacije o otvorenom natječaju: četvrtak 18.3.2021. u 13:00 sati na Microsoft Teams! 

Svi zainteresirani mogu se uključiti sa svojim uniri.hr mail adresama.

Održati će se kratka prezentaciju Erasmus natječaja te će se odgovarati na pitanja svih zainteresiranih.


Kliknite ovdje za pridruživanje sastanku


 27.01.2021.
 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u zimskom semestru / cijeloj akademskoj godini 2021./2022.
 

Sveučilište u Rijeci 15. veljače 2021. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u zimskom semestru / cijeloj akademskoj godini 2021./2022u okviru programa Erasmus+.

 

U okviru ovog natječaja nisu moguće prijave za ljetni semestar 2021./2022.!
 
Natječaji za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse te natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja trenutno su trajno otvoreni iz Erasmus proračunske godine 2020./21.
 
Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/
 


 
25.09.2020.

Sveučilište u Rijeci 28.9.2020. objavljuje dopunu Erasmus natječaja za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u 2020./2021.

Natječaj je otvorenog tipa, studenti će se moći prijavljivati do 1.6.2021., odnosno dok god Sveučilište raspolaže financijskim sredstvima, te će se sve uredne prijave odmah uzimati u obzir i financirati.

U prilogu je dopuna natječaja i tekst originalnog natječaja.

II Natjecaj ERASMUS_STRUCNA PRAKSA_studenti_ljetni_2020 2021

Međunatječaj  treći natječaj ERASMUS_STRUCNA PRAKSA_2020 2021


Tekst natječaja i sve detaljne upute objavljeni su na: https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

 
11.05.2020.

OBAVIJEST

 

Sveučilište u Rijeci će 18svibnja 2020. raspisati drugi krug Erasmus Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka te obavljanja stručne prakse u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. u okviru programa Erasmus. Rok za prijavu je (i za studijski boravak i za praksu) 21. rujna 2020.

 

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom O Sveučilištu, Međunarodna suradnja i Erasmus / Natječaji.

 ERASMUS INFORMACIJE ZA ODLAZNE STUDENTE1


Mobilnost studenata

studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj instituciji uključujući izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).

stručna praksa (puno vrijeme, najmanje 6 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta. U tom slučaju po završetku prakse ista se ne upisuje u Dopunsku ispravu o studiju (Diploma Supplement). Ured za mobilnost će studentu izdati potvrdu o obavljenoj praksi, a student je dužan zatražiti istu.

kombinacija stručne prakse i studijskog boravka uz uvjet da se dvije aktivnosti ostvare istovremeno ili jedna za drugom bez prekida. Financijska potpora te minimalno trajanje isti su kao za studijski boravak.


Trajanje mobilnosti:
  • u svrhu studijskog boravka: 3 do 12 mjeseci
  • u svrhu obavljanja stručne prakse: 2 do 12 mjeseci
 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE u 2019./2020. određen je ovisno o zemlji mobilnosti.


GRUPA 1 
Programske zemlje s visokim životnim troškovima: 

Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo 
 

460 EUR/mjesečno

GRUPA 2 
Programske zemlje sa srednje visokim životnim 
troškovima: 

Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska 
 
 

410 EUR/mjesečno

GRUPA 3 
Programske zemlje s nižim životnim troškovima: 

Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 
 

360 EUR/mjesečnoUvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:
 

1. Odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će se održavati nastava na inozemnoj visokoškolskoj instituciji;
2. Student mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija Sveučilišta u Rijeci u trenutku ostvarivanja mobilnosti;
3. Studenti upisani na dvopredmetni studij moraju ishoditi odobrenje dekana za ostvarivanje studijskog boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji te sklopljen ugovor sa svojim fakultetom kojim mu se jamči priznavanje kolegija i ostvarenih ECTS bodova te razdoblja mobilnosti.


Kriteriji za izbor kandidata za ostvarivanje mobilnosti:
 
1. Potpuna, pravovremena i ispravno popunjena prijava na Natječaj;
2. Prethodno ostvaren akademski uspjeh (na svim razinama studija);
3. Odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će se održavati nastava na odabranoj inozemnoj visokoškolskoj instituciji;
4. Prednost pri odobravanju mobilnosti imaju studenti koji se za istu prijavljuju prvi puta.

OBVEZE STUDENATA PRIJE ODLASKA NA MOBILNOST/NAKON NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI
 

 

1.) UGOVOR O MOBILNOSTI/UČENJU (LEARNING AGREEMENT) ZA STUDIJSKI BORAVAK/STRUČNU PRAKSU

Sklapanje Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning AgreementaSTUDIJSKI BORAVAK
 

Student je prije odlaska na inozemnu instituciju dužan sa svojim Erasmus koordinatorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Areement) uz pripadajući broj ECTS bodova.

Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement), osim studenta, na matičnoj instituciji potpisuje i odgovorna osoba (Erasmus koordinator sastavnice ili dekan/pročelnik). Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova/rezultata ostvarenih na mobilnosti.

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj instituciji nakon uspješno završenog studija u inozemstvu.

Student šalje potpisani i ovjeren prijedlog Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreement) na potpisivanje inozemnoj instituciji koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz institucije koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula.

Svaka izmjena/nadopuna Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreementa) moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to u roku mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku instituciju. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane (student, matično sveučilište/fakultet, sveučilište/fakultet domaćin), te se unose u Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement).


Student je dužan dostaviti presliku Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreementa) SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost/Erasmus.
STRUČNA PRAKSA
 

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu dužan je sklopiti Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement) koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, detalje o mentorstvu, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će biti priznati po završetku stručne prakse.

U Ugovoru o mobilnosti/učenju (Learning agreementu) opisane su uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i provedbi stručne prakse.

Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement) potpisuju student, inozemna tvrtka / ustanova / ustanova / organizacija te matična visokoškolska ustanova studenta. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/instituciju/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba biti dogovorena između sve tri strane, te u što kraćem roku unesena u Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement).


Student je dužan dostaviti presliku Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreementa) SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost/Erasmus.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.
 
Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata:
-          institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (popis svih organizacija dostupan je na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
-          organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije (radi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa i/ili dvostrukog financiranja).


Informacije o ustanovama za obavljanje stručne prakse moguće je pronaći na slijedećim poveznicama:
 
www.leo-net.org
www.globalplacement.com
www.praxisnetwork.eu
www.erasmusintern.org
2) OLS+ Online Linguistic Support/Mrežna jezična potpora
 

Mrežna jezična potpora obuhvaća dva različita područja: Jezičnu procjenu i Jezične tečajeve. Kao sudionici Erasmus+ programa svi odabrani studenti dužni su proći online jezičnu procjenu prije sklapanja ugovora i polaska na mobilnost.  Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost. Uvid u rezultate jezične procjene imaju student i matično visoko učilište.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska na mobilnosti pristupiti pismenom online testu procjene jezičnih kompetencija (osim ako je navedeni jezik mobilnosti materinski).

Nakon procjene jezika ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan Online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.
 
Ukoliko nakon provedene procjene razina jezičnih kompetencija studenata bude B2 ili viša, student ima mogućnost pohađanja online jezičnog tečaja koji nije radni jezik mobilnosti, tj. jezik zemlje u koju odlazi na mobilnost (dostupni su slijedeći jezici: engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski, nizozemski, češki, švedski, danski, grčki, poljski i portugalski).
 
Ako je rezultat procjene jezičnih kompetencija radnog jezika B1 ili niže studentu se automatski dodjeljuje online jezični tečaj za taj jezik.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu svi studenti obvezni su pristupiti drugom online testu procjene jezičnih kompetencija na temelju kojega će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine.

Sudionici mobilnosti potpisivanjem pojedinačnog ugovora za dodjelu financijske potpore za mobilnost obvezuju se da će pristupati online testovima procjene jezičnih kompetencija (prije i na kraju razdoblja mobilnosti) te pohađati online jezični tečaj ako mu/joj bude dodijeljen.
3) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu
 

Ugovore o mobilnosti priprema Ured za mobilnost/Erasmus Sveučilišta. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Rijeci i student. Ugovore potpisuju i studenti koji odlaze na mobilnost bez financijske potpore (zero-grant studenti).
 
Ako student (u svojstvu djeteta) ostvari primitke po osnovi stipendije iznad propisanog iznosa (13.000,00 kuna godišnje), ne može biti uzdržavani član, odnosno roditelji u tu svrhu ne mogu koristiti uvećani osobni odbitak.


(Dopis Porezne uprave Sveučilištu u Rijeci vezano uz uvećanje osobnog odbitka na osnovi Erasmus stipendije)
4) Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji odlaze na studijski boravak)
 

Nakon provedenog Natječaja, Sveučilište u Rijeci inozemnim ustanovama šalje nominacije izabranih studenata. Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju nominiranih kandidata donosi inozemna ustanova.

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student je dužan proučiti internetske stranice inozemne institucije na koju odlazi te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koju ona može zahtijevati od njega tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka sveučilišta imaju i on-line sustav prijava.

Najčešći dokumenti koje studenti moraju ispuniti i dostaviti jesu: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena (ponekad je isti potrebno dostaviti u ovjerenom prijevodu sudskog tumača), Ugovor o mobilnosti/učenju (Learning Agreement), potvrdu o razni jezičnih kompetencija (znanju jezika) i dr.

Nakon što inozemno sveučilište zaprimi nominaciju od strane Sveučilišta u Rijeci te svu potrebnu dokumentaciju studenta, za predmetnog studenta izdaje pozivno/prihvatno pismo. Prihvatno pismo se najčešće izdaje u roku od oko mjesec i pol dana. Nakon primitka prihvatnog pisma, student može započeti s pripremom za mobilnost. Ukoliko prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu.
5) Reguliranje zdravstvenog osiguranja
 

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu.

Ukoliko je status studenta u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj uredan, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta studenta može se na zahtjev studenta i bez naknade izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje s rokom važenja od godine dana i važi do na kratici naznačenog datuma. Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, a na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu.

Detaljnije informacije: http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/procedura-za-dobivanje-ehic-a

Pojedine inozemne institucije zahtijevaju obvezne pakete osiguranja.
6) Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)
 

Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima mobilnosti, ali sukladno zakonodavstvu tih zemalja imaju obvezu regulirati svoj boravak po drugim osnovama putem nadležnih tijela država članica.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Za Tursku vrijedi poseban vizni režim.
OBVEZE STUDENATA NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI

Student je po povratku s mobilnosti na Sveučilište u Rijeci dužan Službi za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:
 
·         Izjavu inozemne institucije (Confirmation of Arrival/Departure): potvrda s točnim navodom razdoblja mobilnosti, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe s inozemne institucije. Ukoliko se utvrdi da je student na razmjeni boravio manji broj mjeseci od onog predviđenog Ugovorom, od studenta će se tražiti povrat dijela stipendije.
 
·          Prijepis ocjena tj. Ishodi priznavanja (Transcript of Records tj. Recognition Outcomes): (posljednji dio Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreement for Studies - section to be completed after the mobility)) - popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ECTS bodovima za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada.
 
·       Potvrda o završenoj stručnoj praksi (Traineeship Certificate) (posljednji dio Ugovora o mobilnosti/učenju (Learning Agreement for Traineeships - section to be completed after the mobility)) - dostavljaju ga studenti koji su bili na stručnoj praksi)
 
·          Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu - studenti će po završetku mobilnosti na email primiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Mobility Tool
 
·          Druga procjena jezika u OLS+ mrežnoj jezičnoj potpori - studenti su obvezni ispuniti online drugu procjenu jezika po završetku mobilnosti u OLS+ bazi
 
·          Presliku police osiguranja
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
 
JEZIČNA POTPORA - Korisni linkovi:
  
Popis Erasmus koordinatora sastavnica Sveučilišta u Rijeci

1Dio informacija preuzet je sa mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr) te Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)