Natječaji i pozivi

08.07.2020.

Objavljen ESF natječaj Popularizacija STEM-a


Objavljen je natječaj “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF).
 

Cilj natječaja je jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.
 

Specifično, natječaj je usmjeren na:

 • Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a;
 • Unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a;
 • Povećanje broja aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djecu i mlade.


Prihvatljivi prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge ili zaklade, a prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s javnom znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja.
 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.
 

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
 

Predaja projektnih prijedloga moguća je najranije od 15. srpnja 2020. godine od 9:00h , a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine.
 

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici, a sva pitanja vezana uz natječaj mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga).
 

Informativna radionica

Radionica za potencijalne prijavitelje na natječaj održat će se virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10:00 h.
 

Više informacija o radionici možete saznati na sljedećoj poveznici.
 08.07.2020.


Erasmus+: Najava novih KA2 natječaja
 

Kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, Europska komisija najavila je objavu dva nova Erasmus+ KA2 natječaja na temu Inovativne prakse u digitalno doba te Jačanje kreativnosti i kulture.

Tema digitalizacije bit će otvorena za područje općeg, strukovnog i visokog obrazovanja, a poziv na temu kreativnosti i kulture bit će otvoren za područje mladih, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Projektima na temu digitalizacije očekivani je cilj podupirati primjenu digitalnih tehnologija te inovativnih i otvorenih pedagogija u obrazovanju i osposobljavanju. Poziv će podupirati i upotrebu europskih okvira za digitalne kompetencije, uključujući razvoj i korištenje otvorenih obrazovnih resursa, a prednost će imati oni kojima se promiču inovativne metode i alati za online poučavanje.

Projektima na temu kreativnosti i kulture svrha je poduprijeti razvoj vještina, izgradnju kapaciteta i otpornosti kroz umjetnost i kreativnost.

Oba će natječaja imati rok za prijavu u listopadu 2020. godine.

Očekuje se da će maksimalni iznos financiranja projekta biti 150.000 eura, a trajanje najdulje dvije godine.

Više informacija bit će dostupno nakon objave natječaja, a sve zainteresirane za prijavu na natječaj pozivamo da se jave Agenciji za mobilnost i programe EU.12.11.2019.


Objavljen Erasmus+ natječaj za 2020. godinu

Europska komisija objavila je natječaj za program Erasmus+ za 2020. godinu, a detalje o natječaju i rokovima možete pronaći na našim mrežnim stranicama.
 
Važno je napomenuti kako se za prijavu na ovaj natječaj koristi nova Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti te novouvedeni Organizacijski ID broj (umjesto dosadašnjeg PIC broja), o čemu više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Na sljedećoj poveznici objavljen je tekst poziv te Vodič kroz program Erasmus+ na hrvatskom odnosno engleskom jeziku.

05.11.2019.

Prijava suradnje s partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2020./2022. Ključna aktivnost 107

Kao i prethodnih godina, Sveučilište u Rijeci prijaviti će se na natječaj Agencije za mobilnost za suradnju s partnerskim zemljama (KA107) za 2020./2022. u okviru Erasmusa u ime fakulteta koji budu iskazali interes za takvu suradnju. Prijavljivati će se dvogodišnji projekti s trajanjem do 31.7.2022. godine.
 
Popis partnerskih zemalja nalazi se u priloženom pdf dokumentu (Financijske omotnice NOVOSTI).
 
Popis zemalja je identičan prošlogodišnjem Natječaju, a promjene su vidljive u dokumentu Financijske omotnice NOVOSTI.
 
REPUBLIKA SRBIJA je postala programska zemljapa iskazi suradnje sa istom u okviru ovog projekta nisu mogući.
 
Sveučilište u Rijeci podnosi prijavu na način da potražuje sredstva zasebno za svaku partnersku zemlju s kojom se želi uspostaviti suradnja uz detaljan opis postojeće suradnje s institucijama u navedenoj zemlji. Za svaku instituciju za koju će se tražiti sredstva potrebno je odgovoriti na 4 pitanja u prilogu.
 
U 2020./2022. može se tražiti sredstva za mobilnost studenata, te mobilnost osoblja (nastavnog i nenastavnog).
 
Zainteresirane sastavnice mogu sudjelovati na način da svaka do najkasnije 20. prosinca 2019. godine bodabere 2 ili najviše 3 partnerske institucije s kojima želi ostvariti suradnju unutar navedenog programa (iz zemalja navedenih u prilogu-dokument pdf), te da za svaku od tih institucija da odgovore na 4 pitanja (dokument Iskaz interesa odgovori na 4 pitanja). Pitanja su na engleskom jeziku, ali se odgovri daju na hrvatskom jeziku, a broj mobilnosti se iskazuje u pripadajućoj tablici.
 
Kako to izgleda u praksi:
 
Primjer suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama
 
Sveučilište odgovara na 4 pitanja tako da u svakom od njih objedini odgovore svih fakulteta zainteresiranih za sa SAD-om, a maksimalan broj znakova u svakom odgovoru je 5000.
 
Stoga odgovori trebaju biti vrlo jezgroviti, sažeti i jasni. Ukoliko suradnju s SAD-om zatraži primjerice 6 sastavnica, sve odgovore je potrebno sažeti u jedan zajednički tekst od 5.000 znakova.
 
Agencija za mobilnost će bodovati sva 4 pitanja za svaku pojedinu zemlju tako da prva dva pitanja nose maksimalno 30 bodova, a druga 2 pitanja maksimalno 20 bodova. Minimalni prag za prolazi je 60 bodova, a za prvo pitanje je potrebno dobiti najmanje 15 bodova. Nakon što Agencija objavi rezultate natječaja, tj. koliko je Sveučilištu sredstava odobreno po pojedinoj zemlji, Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus će odlučiti koliki dio tih sredstava pripada svakoj od sastavnica sudionica prijave.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Erasmus partnerske zemlje OPĆENITO 2019

Financijske omotnice NOVOSTI

Financijske omotnice

Guidelines for Experts on Quality Assessment 2018

Iskaz interesa odgovori na 4 pitanja

Ka107 - interaktivna radionica 2018

KA107 novosti statistika tips and tricks 2018

11.03.2019.

Interreg CENTRAL EUROPE
Projektne ideje u sklopu ovog poziva moraju se naslanjati na rezultate barem dva projekta financirana iz programa CENTRAL EUROPE te barem jednog iz ostalih europskih programa kao što su Obzor 2020, LIFE i slično.

Rok za prijavu je 5. srpnja 2019. godine, a početak projekata se očekuje tijekom 2020. godine.

Više o Pozivu pročitajte na poveznici.
21.12.2018.

Objavljen natječaj Erasmus+ KA3 Forward-Looking Cooperation Projects

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je Erasmus+ KA3 natječaj Forward-Looking Cooperation Projects 2019., odnosno Europske projekte suradnje usmjerene na budućnost u području obrazovanja i osposobljavanja. 

Riječ je o centraliziranoj aktivnosti za koju se prijave podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a rok za prijavu je 19. ožujka 2019. godine.
 
Natječaj uključuje liniju inovativne upotrebe tehnologija u savjetovanju za karijere s naglaskom na upravljanje vještinama u razvoju karijera kao i niz drugih tema vezanih uz obrazovanje.

Opći ciljevi ovog poziva su:
- promicanje inovacija u području obrazovanja i osposobljavanja kroz europsku suradnju na razini politike i na praktičnoj razini;
- osnaživanje ključnih dionika u razvoju i općoj primjeni inovativne politike.
 
Posebni ciljevi ovog poziva su:
- pokrenuti dugoročne promjene i ispitati inovativna rješenja na terenu u području obrazovanja i osposobljavanja s potencijalom za njihovu opću primjenu te za stvaranje sustavnog i održivog utjecaja na sustave obrazovanja i osposobljavanja;
- podržati transnacionalnu suradnju i uzajamno učenje među ključnim dionicima u pitanjima usmjerenima na budućnost;
- olakšati prikupljanje i analizu dokaza kao potporu inovativnoj politici i praksi.

Projekti predloženi u sklopu postojećeg poziva trebaju dovesti do dokazivih ishoda na barem jednom od sljedećih područja:
i. razvoju ili poboljšanju inovativnih aktivnosti na područjima obrazovanja i osposobljavanja u skladu s prioritetima poziva;
ii. poboljšanim dokazima i razumijevanju ciljnih skupina, situacijama učenja i osposobljavanja te učinkovitim metodologijama i alatima koji mogu nadahnuti i potaknuti inovaciju na razini sustava;
iii. dokazima o mogućem dugoročnom utjecanju na obrazovne sustave i sustave osposobljavanja općom primjenom pristupa napredne i inovativne politike razvijenog u projektu;
iv. europskoj dodanoj vrijednosti kroz jaču transnacionalnu suradnju i međusobno učenje između glavnih dionika.
  
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Informativni dan vezan uz natječaj najavljen je za kraj siječnja 2019. godine te će informacije o istom također biti obajvljene na mrežnim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.22.11.2018.

EEA & Norway Grants: Otvoren poziv za dodjelu sredstava u sklopu programa Socijalni dijalog – dostojni rad 2014.-2021.

Otvoren je poziv za dodjelu sredstava za program Socijalni dijalog – dostojni rad u 11 zemalja korisnica sredstava Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014. – 2021., a rok za predaju prijava je do 7. veljače 2019. godine do 13 sati

Cilj ovog programa je jačanje tripartitne suradnje između organizacija poslodavaca, sindikata i javnih ustanova te promocija dostojnog rada. Program će pružiti podršku socijalnom dijalogu i doprinijeti boljoj opremljenosti zemlje korisnice za suočavanje s izazovima koji proizlaze iz nezaposlenosti te za uspostavu prakse dostojnog rada u uskoj suradnji s norveškim partnerima.
 
Među zemljama korisnicama su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija, a Cipar i Mađarska bit će korisnice programa nakon potpisivanja ugovora sa zemljom donatoricom.
 
Prijavitelji moraju biti pravne osobe u zemlji korisnici ili Norveškoj. Sveučilište ne može biti prijavitelj ali može sudjelovati kao partner na projektu. 
 
Maksimalno sufinanciranje je 90%, a projekti za Hrvatsku mogu biti u vrijednosti od 20.000 do 100.000 eura. 
 
Postoji mogućnost prijave za dodjelu sredstava za putovanja (Travel support) u sklopu programa. Cilj ovakve potpore je olakšati uspostavu bilateralnih partnerstva između partnera u Norveškoj i zemlji korisnici s namjerom pripreme zajedničkih prijava u sklopu Poziva. Sve dodatne informacije i upute za prijavitelje možete pogledati na poveznici.

22.11.2018.

Otovoren poziv ESF: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Dana 19. studenoga 2018. godine otvoren je poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, financiran iz Europskog socijalonog fonda. Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.
 
U okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
 
Opći cilj ovog Poziva je povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad dok su specifični ciljevi
 • unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning),
 • omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Ciljane skupine ovog Poziva su: 
 • nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima,
 • studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija,
 • visoka učilišta. 
Prihvatljivi prijavitelji mogu dostaviti jednu prijavu na ovaj Poziv, a ukoliko je prijavitelj sveučilište, isti može dostaviti dvije prijave. Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugim prijavama, a Partner može sudjelovati u više od jedne prijave. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 21. veljače 2019. godine

Ukupan iznos Poziva je 100.000.000,00 kn. Minimalni iznos potpore po projektu je 1.000.000,00 kn, dok je maksimalni 4.000.000,00 kn. Trajanje projekta je 24 – 36 mjeseci. 

Više informacija o pozivu i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici
15.11.2018.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu, Vodič kroz program Erasmus+ i prijavneobrasceza KA1 aktivnosti (KA103, KA107 i KA108) nasljedećoj mrežnoj stranici.

20.04.2018.

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu  u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 12. rujna 2018. godine. Više informacija natječaju dostupno je na stranicama Portala za sudionike (ovdje). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje

Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. 

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2018. godini izdvojeno je 273 milijuna eura.

Ovim akcijama mogu se financirati sva područja istraživanja osim onih obuhvaćenih Ugovorom o EURATOMU kako je navedeno u članku 4. i prilogu I.

Europska komisija je objavila radni program za Marie Sklodowska - Curie akcije za period od 2018. do 2020. godine. Radni program još nije formalno usvojen od strane Komisije. Radni program dostupan je ovdje.

U nastavku se nalaze poveznice na prošle natječaje za MSCA radni program za 2016. – 2017.: 
 • Individualne stipendije - MSCA-IF-2017 (zatvoren 14. rujna 2017.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.
 • Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija - MSCA-RISE-2017 (zatvoren 5. travnja 2017.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.
 • Mreže za inovativno osposobljavanje - MSCA-ITN-2017 (zatvoren 10. siječnja 2017.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.
 • Individualne stipendije - MSCA-IF-2016 (zatvoren 14. rujna 2016). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje (zadnje ažuriran 28. srpnja 2016.).
 • COFUND - MSCA-COFUND-2016 (zatvoren 29. rujna 2016.) Vodič za prijavitelja dostupan je ovdje (zadnje ažuriran 27. srpnja 2016.).
 • Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija - MSCA-RISE-2016 (zatvoren 28. travnja 2016.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.
 • Mreže za inovativno osposobljavanje - MSCA-ITN-2016 (zatvoren 12. siječnja 2016.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.
30.03.2018.

INTERREG ADRION: Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu prijava u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija. Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR).
 
Objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prioritetne osi 2 - Održiva regija koji će biti otvoren do 26. lipnja 2018. godine do 15.00 sati. Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR).
 
Detaljni uvjeti i rokovi za 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga mogu se pronaći na mrežnoj stranici programa ADRION.
 
Za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga neophodno je pročitati Program suradnje, Programski priručnik 2 Poziv – Prioritetna os 2 te sve relevantne programske dokumente koji se mogu preuzeti na poveznici
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg ADRION programa, ADRION eMS. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za korištenje eMS-a(Guidance on the use of eMS, version 26 March 2018), te off-line prijavni obrazac kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.

Poziv će biti otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja. 2018. godine do 15:00 (CET) sati. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.
23.03.2018.

NAJAVA: 

INTERREG Europe – najava 4. Poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na informativni dan
 

Program Interreg Europe 2014. - 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osmišljen kako bi kroz partnerske projekte pružio podršku učenju i razmjeni iskustava među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika te programa regionalnoga razvoja s ciljem poboljšanja njihove učinkovitosti.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018. te će za prijavu biti otvorena sva četiri tematska područja koja uključuju: istraživanje i inovacije, konkurentnost MSP-a, poticanje niskougljične ekonomije te zaštitu okoliša i učinkovito korištenje resursa.
 
Informativni dan će se održati 11. travnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati (registracija od 09:30 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu (nacrt dnevnog reda). Sudjelovanje na informativnom danu je potrebno potvrditi putem Prijavnog obrasca
 
Radni jezik je hrvatski, osim prezentacija predstavnika iz Zajedničkog tajništva koja će biti na engleskom jeziku.21.03.2018.

Otvoreni natječaji u Sigurnim društvima - Obzor 2020

Objavljen je radni program Sigurnih društava - zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana, koji je dostupan na portalu za sudionike OVDJE.

Trenutno su otvoreni natječaji u nekoliko područja:

Digital Security 

Protecting the infrastructure of Europe and the people in European smart cities

Security

Također je otvorena i poticajna nagrada s temom iz sigurnosti:

Online security - seamless personal authentication 

15.03.2018.

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03 Otvoreni poziv


Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj ovog Poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a, dok je specifični cilj razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. 
 
Ciljne skupine Poziva su nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima te visokoobrazovne ustanove. 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a partnerstvo na projektu je obavezno. 
 
Ukupan iznos Poziva je 100.000.000,00 kn od čega je minimalni iznos potpore po projektu 1.000.000,00 kn, a maksimalni 4.000.000,00 kn.
 
Više o uvjetima natječaja te dokumentaciji Poziva možete pogledati ovdje.

Informativna radionica za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ održat će se 19. travnja 2018. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predviđeno trajanje radionice je od 9 do 16 sati. 
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: Hrvatska 
Tema/sektor: Obrazovanje 
Datum otvaranja natječaja: 12.03.2018.
Rok za prijavu: 04.06.2018.
Iznosi sredstava €: 13.157.895
Prijavitelji: Fakulteti, Pravne osobe 
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj Poziva: unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a.

Prihvatljivi prijavitelji: javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta.

Prihvatljive aktivnosti:
- upravljanje projektom i administracija
– razvoj i/ili unapređenje studijskih programa i/ili programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na standardima zanimanja i standardima djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija
- unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
– unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 4. lipnja 2018.g.
  


16.02.2018.

Marie Sklodowska-Curie akcije - Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija - RISE


Krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE)  je  21. ožujka 2018. godine.

Korisna dokumentacija i poveznice za pisanje RISE projektnog prijedloga:
·         Najčešći nedostaci u RISE projektima, koji mogu biti od pomoći prilikom pisanja projektnog prijedloga dostupni su ovdje.

·         MSCA NCP kolege iz Irske objavili su RISE Vodič za pisanje projektnog prijedloga. Vodič za prijavitelje nadopunjen je korisnim savjetima i komentarima kako raspisati pojedini kriterij projektne prijave. Vodič je dostupan ovdje.


·         RISE webinar NCP kolega iz Švicarske

·         Net4Mobility promotivni video primjera RISE projekta u praksi


Agencija za mobilnost i programe Europske unije pružama uslugu čitanja projektnih prijedloga. Nisu u mogućnosti ulaziti u znanstveni sadržaj projektne prijave, te će se komentari odnositi na strukturu prijave kao i na sadržaj vezan uz neznanstvene kriterije evaluacije (učinak i implementacija). Projektne prijedloge možete dostaviti zaključno do 16. ožujka 2018. godine
-  Španjolski MSCA COFUND STARS: SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme zapošljava 12 iskusnih istraživača na postdoktorsko istraživanje u području geoznanosti, meteorologiji, HPC, biološkim znanostima, genetici, personaliziranoj medicini, računalnom inozemstvu, fizici te računalnoj primjeni u društvenim znanostima. Rok za prijavu je 30. travanj 2018., a više informacija dostupno je ovdje.
 
-  Španjolski MSCA COFUND IBEC’s Programme in Bioengineering Excellence Scientific Training (BEST) zapošljava 12 iskusnih istraživača na postdoktorsko istraživanje u području nanomedicine, staničnog inženjerstva, upotrebe IT u zdravlju. Rok za prijavu je 30. travanj 2018., a više informacija dostupno je ovdje.
 
Na EURAXESS portalu (ovdje) trenutno je objavljeno preko 250 radnih mjesta za mlade i iskusne istraživače koji uključuju doktorske studije u okviru MSCA Mreža za inovativno osposobljavanje ili doktorske i postdoktorske stipendije MSCA COFUND-a. 

Kontakt osoba:

Sandra Vidović 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna savjetnica u Odjelu za mobilnost istraživača /
Senior Advisor in Department for Mobility of Researchers  
 
Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za Marie Skłodowska-Curie akcije
Horizon 2020 National Contact Point for Marie Skłodowska-Curie Actions
 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes
Adresa / Address:Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
t.  +385 (0)1 5005 954
f. +385 (0)1 5005 699 
 
18.01.2018.

NATJEČAJI

 • Za svaku pojedinu temu natječaja CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY sada je moguće pristupiti video sadržaju te prezentacijama o političkoj pozadini pod "Topic conditions and documents", točka 8. za svaku temu.
 
Možete dati svoje mišljenje o financiranju istraživanja, inovacija, ulaganja i poduzetništva u sljedećem financijskom razdoblju od 2020. godine. Javnim konzultacijama Europske komisije u području ulaganja, istraživanja i inovacija, malog i srednjeg poduzetništva te jedinstvenog tržišta možete pristupiti ovdje:http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/eu-konzultacije-ulaganje-istrazivanje-razvoj-sme06.12.2017.

NAJAVA: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: visoka učilišta

Sažetak:

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj: 
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj: 
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN 

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

06.12.2017.

Otvoren natječaj za Poziv „Internacionalizacija Visokog obrazovanja“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: visoka učilišta

 

Sažetak:

S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima  te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta ova je operacija ključan preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokoga obrazovanja RH kao i za unapređenje kvalitete visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju. Europska visoka učilišta prihvatila su proces internacionalizacije, što je dovelo do ukupnog povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja, pa je stoga internacionalizacija hrvatskih visokih učilišta strateški cilj njihova razvoja. Internacionalizacija je posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM) u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih. Prema podacima Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, u Hrvatskoj je na studijima društvenih i humanističkih znanosti te na umjetničkim studijima ukupno 57,1% studenata što je znatno više od prosjeka EU-a koji iznosi 34%. Studenti u području prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM), medicine i biomedicine te socijalne skrbi zastupljeni su sa samo 42,9% upisanih studenata. Veće ulaganje u ova područja pridonijet će većoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i “pametnom rastu” temeljenom na inovacijama.

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju - razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju

Specifični ciljevi
1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta

Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta

Ukupan iznos Poziva: 50.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 400.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 1.800.000,00 KN

Trajanje projekata: 12 - 36 mjeseci


Dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Obrazac 1 Izjava prijavitelja
Obrazac 2 Izjava partnera
Prilog 1 Opći uvjeti ugovora
Prilog 2 Posebni uvjeti ugovora
Prilog 3 Praćenje i izvještavanje o pokazateljima
Prilog 4 Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga
Prilog 5 Nabava za NOJN
Predložak 1 Predložak adresiranja omotnice
Predložak 2 Predložak naslovnice projektnog prijedloga


06.12.2017.

Natječaj: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije


Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

 

Sažetak: 
Svrha Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za znanost i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici prema kriterijima utvrđenima u Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su, između ostalog:

 

- izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
- diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja,
- aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije. 

Objava Poziva očekuje se do kraja 2017. godine.05.12.2017.

Otvoren natječaj "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"

Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te znanstvenim centrima izvrsnosti, uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017. godine
Rok za prijavu mentora: 12. siječnja 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 154
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: rujan 2018. godine
 
TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga
Izjava organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.


05.12.2017.

Internacionalizacija visokog obrazovanja - Otvoreni poziv UP.03.1.1.02

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: Hrvatska 
Tema/sektor: Obrazovanje 

Datum otvaranja natječaja: 04.12.2017.
Rok za prijavu: 05.03.2018.
Iznosi sredstava €: 666.666.667
Prijavitelji: Ostalo 
Partneri: Udruge, Instituti 
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju.

Specifični ciljevi Poziva:
- povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
– povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta

Prihvatljivi prijavitelji:
- javna i privatna visoka učilišta

Prihvatljivi prijavitelji:
- javna i privatna visoka učilišta
– ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
– znanstvene organizacije
– organizacije civilnog društva
– trgovačka društva
– ustanove za obrazovanje odraslih

Prihvatljive aktivnosti:
- Upravljanje projektom i administracija
– Razvoj, uspostava i /ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
– Razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
– Promidžba i vidljivost

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK
Minimalan iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 HRK
Krajnji rok prijave: 5. ožujka 2018.g
 
05.12.2017.

OTVORENI POZIVI unutar programa Obzor 2020 - Znanost sa i za društvo

Obavještavaju se svi zainteresirani da su unutra programa Obzor 2020 u programskom dijelu "Science with and for Society" otvoreni različiti pozivi za dostavu projektnih prijedloga.


RESEARCH AND INNOVATION


Horizon 2020
Pillar: Science with and for Society
Work Programme Year: H2020-2018-2020
Više informacija dostupno je na slijedećoj poveznici: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

27.11.2017.

OTVOREN POZIV NA NATJEČAJ za "Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija" MARIE SKLODWSKA - CURIE (MSCA)


Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA). Natječaj je otvoren do 21. ožujka 2018. godine. Natječajna dokumentacija, uključujući i Vodič za prijavitelje dostupna je ovdje.

Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura. Natječaj je otvorenza sve grane znanosti i područja istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja do tržišta i inovacijskih servisa.

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centra, poduzeća te drugih neakademskih organizacija. Sastavljen konzorcij prijavljuje projektni prijedlog koji naglašava mogućnosti umrežavanja, dijeljenja znanja i razvoja vještina osoblja. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva.

Konzorcij je otvoren i za organizacije iz trećih zemalja. Popis zemalja koje su prihvatljive za te popis zemalja sa potpisanim sporazumima s EU dostupno je (ovdje).

Materijali s nedavno održanog RISE informativnog dana dostupni su ovdje.
 
 
Mogućnost uključivanja u konzorcijske istraživačke projekte
 
Interesi za partnerstvo za RISE projektne prijedloge – rok prijave 2018.:
 
Iskazi partnerstva, prema dostupnim interesima, redovito se ažuriraju.
 

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru navedenog MSCA natječaja ili želite proširiti svoju listu potencijalnih partnera za konzorcije, slobodno nam pošaljite ispunjeni partnerski profil na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi ga proslijedili našim kontaktima u inozemstvu. Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.

 

Za više informacija vezanih uz mogućnost individualnih akademskih mobilnosti te konzorcijskih istraživačkih projekata slobodni smo Vas uputiti na mrežne stranice Obzora 2020.EURAXESS.hr portal kao i na Facebook stranicu Euraxess Croatia - Research in the heart of Europe.
17.11.2017.

Iskaz interesa za sudjelovanje u programu mobilnosti ERASMUS+ KA107 - suradnja s partnerskim zemljama - poziv zainteresiranima


Sveučilište u Rijeci će se prijaviti na natječaj Agencije za mobilnost za suradnju s partnerskim zemljama (KA107) za 2018./2020. u okviru Erasmusa u ime fakulteta koji budu iskazali interes.

Radi se se o dvogodišnjem projektu koji će trajati do 31.7.2020. godine. 

U prilogu je detaljniji opis programa uz ograničenja po omotnicama– INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA107 - ERASMUS + SURADNJA SA PARTNERSKIM ZEMLJAMA.

Popis partnerskih zemalja nalazi se u pdf dokumentu (financijske omotnice).
 

Preporuka Agencije za mobilnost je da Sveučilište zatraži suradnju sa svega nekoliko institucija - 5 do 6 najviše, te da to budu institucije s kojima već postoji uspostavljena suradnja, te sugerira da se u prijavi zatraže veći brojevi mobilnosti (10-20 osoba) po jednoj zemlji, a ne 1-2 mobilnosti za puno veći broj zemalja/institucija

Sveučilište u Rijeci podnosi prijavu na način da traži sredstva posebno za svaku partnersku zemlju s kojom se želi uspostaviti suradnja uz detaljan opis postojeće suradnje s institucijama u navedenoj zemlji. Za svaku instituciju za koju se budu tražila sredstva mora se odgovoriti na 4 pitanja u prilogu.

 

U 2018./2020. moguće je tražiti sredstva za mobilnost studenata s diplomske i poslijediplomske razine te mobilnost osoblja (nastavno i nenastavno).

 

U vezi s navedenim, molim se zainteresirani da najkasnije do 18. prosinca 2017. odaberete partnerske institucije s kojima želite surađivati u okviru navedenog programa (iz zemalja navedenih u prilogu-dokument pdf), te da za svaku od navedenih institucija odgovorite na 4 pitanja u prilogu (dokument Iskaz interesa odgovori na 4 pitanja). Pitanja su na engleskom jeziku, ali odgovarate na hrvatskom jeziku te iskažete broj mobilnosti u tablici koliko mislite tražiti.

 
Kako to izgleda u praksi:
Npr. suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama

Sveučilište mora odgovoriti na 4 pitanja u prilogu na način da u svakom od 4 pitanja objedini odgovore svih fakulteta koji žele suradnju s SAD-om, a maksimalan broj znakova u svakom odgovoru je 5000.

Stoga Vaši odgovori trebaju biti vrlo jezgroviti, sažeti i jasni – ako primjerice suradnju s SAD-om zatraži 6 sastavnica, sve odgovore moramo svesti na jedan zajednički tekst od 5.000 znakova.

Agencija za mobilnost će bodovati sva 4 pitanja za svaku pojedinu zemlju na način da prva dva pitanja nose maksimalno 30 bodova, a druga 2 pitanja maksimalno 20 bodova. Prag prolaznosti je 60 bodova. Najmanje 15 bodova mora se dobiti za prvo pitanje.

Nakon što Agencija objavi rezultate natječaja, tj. koliko smo sredstava dobili po pojedinoj zemlji, Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus će odlučiti koliki dio tih sredstava ide kojoj sastavnici.
 
Molimo da prije ispunjavanja iskaza interesa detaljno proučite svu priloženu dokumentaciju.

Ispunjeni obrzac iskaza interesa potrebno je dostaviti Uredu za projekte Filozofskog fakulteta do 18. prosinca 2017. godine u elektoničkom obliku. Za sve dodatna pitanja i pojšnjenja možete se obratiti osobno ili elektroničkom poštom.

Prilozi:


Erasmus-partnerske zemlje OPĆENITO 2017

Financijske omotnice

KA107_proračun

Iskaz interesa odgovori na 4 pitanja

 


06.11.2017.

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS)
Call identifier: H2020-SWAFS-2018-2020 
Publication date: 27 October 2017više informacija na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc06.11.2017.

CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Call identifier: H2020-MSCA-IF-2018 
Publication date: 27 October 2017


TOPIC : Individual Fellowships

Topic identifier: MSCA-IF-2018
Publication date: 27 October 2017

Types of action: MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel , MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel , MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel , MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships , MSCA-IF-GF Global Fellowships
DeadlineModel: 
Planned opening date:
single-stage 
12 April 2018
Deadline: 12 September 2018 17:00:00

Time Zone : (Brussels time)


više informacija na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html 

06.11.2017.

OTVOREN NATJEČAJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
"Istraživački projekti"

 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-01-2018:

Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta4 godine

Okvirni početak projektarujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Ovaj uvjet ne isključuje posebne uvjete propisane pojedinim natječajima.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.


Obrasci za vrednovanje:

06.11.2017.

Erasmus+ 2018: objavljen poziv na podnošenje prijedloga

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Tekst Poziva dostupan je na službenim jezicima Europske unije na poveznici.

Ključna aktivnost 1
 
Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih -1. veljače 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok) - 26. travnja 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok) - 4. listopada 2018.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus - 15. veljače 2018.
 
 
Ključna aktivnost 2
 
Strateška partnerstva u području mladih - 1. veljače 2018.
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja - 21. ožujka 2018.
Strateška partnerstva u području mladih (2. rok) - 26. travnja 2018.
Strateška partnerstva u području mladih (3. rok) - 4. listopada 2018.
Udruženja znanja - 28. veljače 2018.
Udruženja sektorskih vještina - 28. veljače 2018.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja - 8. veljače 2018.
Jačanje kapaciteta u području mladih - 8. ožujka 2018.
 
 
Ključna aktivnost 3
 
Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih - 1. veljače 2018., 26. travnja 2018. i 4. listopada 2018.
 
 
Aktivnosti Jean Monnet
 
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti - 22. veljače 2018.
 
 
Sportske aktivnosti
 
Suradnička partnerstva - 5. travnja 2018.
Mala suradnička partnerstva - 5. travnja 2018.
Neprofitna europska sportska događanja - 5. travnja 2018.

Upute o podnošenju prijava sadržane su u Vodiču kroz program Erasmus+ na hrvatskom odnosno engleskom jeziku  a koji je sastavni dio Poziva.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.
31.10.2017.

Otvoreni natječaji „Znanost s i za društvo“ - Obzor 2020

Na Portalu za sudionike objavljen je novi radni program za 2018.-2020. „Znanost s i za društvo“ s pregledom natječaja i tema do kraja 2020.

Putem poveznice za pojedine teme moguće je pronaći opis tema, uvjete za prijavu i relevantne dokumente. Sve teme objavljene su pod jednim natječajem:

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETYNatječaj je koncipiran u pet strateških orijentacija:

1. Accelerating and catalysing processes of institutional change

2. Stepping up the support to Gender Equality in Research & Innovation policy

3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships

4. Exploring and supporting citizen science

5. Building the knowledge base for SwafSRokovi za prijavu u 2018. godini su 10. travnja 2018., a za teme u dvije faze s dodatnim rokom prijave za drugu fazu 7. studenoga 2017.


 


31.10.2017.

Otvoreni novi natječaji „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“ - Obzor 2020


Na Portalu za sudionike objavljen je novi radni program za 2018. -2020. „Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva“ koji daje pregled natječaja i tema do kraja 2020.

Prve prijave bit će otvorene 6. i 7. studenoga 2017. za teme radnog programa s rokom prijave 13. ili 14. ožujka 2018. Teme su grupirane u tri nova natječaja:

MIGRATION

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Na portalu za sudionike putem poveznice za pojedine teme moguće je pronaći opis tema, uvjete za prijavu i relevantne dokumente.

Factsheet Transformation
Factsheet Migration
The e-Government Policy
Mission-oriented research and innovation in the European Union - A problem solving approach to fuel innovation-led growth

05.10.2017.

 
Interreg Central Europe
Objavljen je 3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg CENTRAL EUROPE, a rok za prijavu je do 25. siječnja 2018. godine. Program Interreg CENTRAL EUROPE provodi se u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. 
 
U okviru trećeg poziva, definirane su 4 prioritetne osi pod kojima se mogu podnijeti projektni prijedlozi:
 • Suradnja na inovacijama kako bi središnja Europa postala konkurentnija,
 • Suradnja na strategijama za nisku razinu ugljika u središnjoj Europi,
 • Suradnja na prirodnim i kulturnim resursima za održivi razvoj,
 • Suradnja na transportu kako bi se bolje povezala središnja Europa.

Više o samom natječaju možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 

Država: EU 27Hrvatska 
Tema/sektor: Sve 
Datum otvaranja natječaja: 21.09.2017.
Rok za prijavu: 25.01.2018.
Iznosi sredstava €: 60.000.000

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga odnosi se na sve četiri prioritetne osi, iako određena tematska područja unutar specifičnih ciljeva 1., 2. i 3. bit će unaprijed definirana. Neće biti moguća prijava projekta za specifični cilj 2.3.

Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći specifični ciljevi:
- 1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi,
– 1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama,
– 2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi,
– 2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena,
– 3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa,
– 3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa,
– 3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život,
– 4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
– 4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Programsko područje: 9 država (76 NUTS 2 regija):
– Austrija,
– Hrvatska,
– Češka,
– Mađarska,
– Poljska,
– Slovačka,
– Slovenija,
– Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen),
– Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Na Pozivu mogu sudjelovati:
– Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
– Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
– Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:
– Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
- Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
– Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
– Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

Krajnji rok prijave: 25. siječnja 2017.g.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE.
 02.10.2017.

PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

 

Sažetak: Svrha Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 45.600.000,00 HRK.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovoga poziva su:

 • Izrada dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:

 • izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu[1] ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine  ili rekonstrukcija ) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
  opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkoga broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom);

 • Angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15)[2] ako je primjenjivo;
  Upravljanje projektom (administrator projekta);
  Informiranje i vidljivost

-  organizacija konferencija u svrhu promocije projekta;

 • Ostale aktivnosti projekta:

revizija projekta (osim osnovne revizije projekta očekuje se i revizija)
- provedba horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji (i partneri) su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH.
 
Objava poziva očekuje se u drugom kvartalu 2017. godine.
 

 

[1] E-infrastruktura obuhvaća alate, objekte i resurse koji su potrebni za naprednu suradnju i uključuje integraciju različitih tehnologija kao što su računalna snaga, osiguravanje pojasne širine, pohrana podataka, mrežno dijeljenje resursa, HPC resursi, optičke mreže itd.
 

[2] http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html

 


 


21.09.2017.

Natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje
 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: EU 27Hrvatska 
Tema/sektor: Kultura 
Datum otvaranja natječaja: 21.09.2017.
Rok za prijavu: 18.01.2018.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa. Rok prijave za projekte suradnje vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 je 22. studenog 2017.g., a za manje i veće projekte suradnje rok za prijavu je 18. siječnja 2018.g.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:
– projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017.
- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 18.01.2018.
- veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 18.01.2018.

Više informacija možete pročitati OVDJE i OVDJE.